Verilen bütün bu ödünlerin, siyasal anlamdaki geri gidişlerin ve kazanlmş mevzilerin terk edilmesinin tek nedeni var.
AB?ye dahil olma istemi ve başta ABD olmak üzere Bat alemiyle ayn yörüngede seyrü seferde bulunma zorunluluğu.
Neden zorunluluk?
AB?ye giriş müracaat Türkiye?nin bir irade beyanyd. Ancak yola çkşla birlikte binlerce sayfay bulan ve içi bubi tuzaklaryla dolu ev ödevlerine tabiyet, artk Türkiye?nin nevi şahsna münhasr bağmsz siyasal iradesini elinden alarak, AB?ye tabii olma yolunda başkalaşm ve kimliksizleşmenin ta kendisi olmuştur.
Ramazan aynn son günlerinde verilen bir iftar yemeğinde müjdeyi veren Başbakan 75 yl boyunca Türkiye?yi uluslararas platformda zor durumda brakan Aznlk Vakflarna ait taşnmazlar iade ediyoruz. Bu durum Bat dostlarmz tarafndan da sevinçle ve takdirle karşlanmştr diyordu.
Batllarn sevinçle ve takdirle karşladğ herşey, onlar rahatlatan her eylem biçimi Türkiye?nin rahatszlğ demektir. Onlarn rahatszlğ ve tedirginliği ise Türkiye?nin iç huzuru ve güçlü siyasal iradesi demektir.
Başbakann ortaya koyduğu bu tercih, ya büyük bir saflğn yada büyük bir ihanetin göstergesi olacaktr.
ABD?nin emriyle İran?a karş Füze Kalkan Projesini kabul eden Türkiye, bölgesinde giderek yalnzlaşan, istikrarsz bir dş politikayla Doğu?da yeni bir hasm cepheyle karş karşya.
Türk topraklar Amerika?nn emriyle İran?dan gelebilecek saldr ve tehditlere karş, İsrail?i kazanmak üzere hedefe oturtulmuştur.
Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu dedirtecek ikilem ise Başbakann İsrail?e efelenmesidir. Mavi Marmara Hadisesi ?de dahil olmak üzere her adm şeytani bir plann gereğidir.

PEKİ, ŞİMDİ NE OLACAK?

Konuyu dağtmş ya da asl meseleden uzaklaşmş bir his uyandrabiliriz. Ancak her hamlenin aslnda bu oyunun bir parças olduğunu bilmek zorundayz.
Yaknda bütün Aznlk Vakflarna ait Tüzel kişilikler müracaatta bulunarak Mallarn geri alacaklar. Bu durum aslnda yer yer Tapu ve Kadastro ?da bir kaosa neden olabilecek. Zira birden fazla değişim yaşayan taşnmazlar söz konusu.
Ele geçirilen bu dinsel mabedler bir taraftan Hristiyan tebliğatnn ruhani boyutuyla ilgili çalşmalarda bulunurken, diğer taraftan Türkiye ile ilgili bilgi akşnn sağlandğ birer casusluk merkezlerine dönüşecek.
AB?den bu mabedlere gönderilecek ekipmana ek olarak, para musluklar ardna kadar açlarak eski bir Hristiyan yurdundaki Misyonerlik faaliyetleri yasal statüye kavuşturularak resmiyet ve aleniyet kazanacak.
Kiliselerin ve havralarn bir bölümü Kripto faaliyetlerine ayrlarak, papaz cüppesi giymiş ajanlar ve yerli işbirliklerce istihbari bilgiler değerlendirilerek yereldeki siyasal ve lojistik çalşmalar annda değerlendirilme olanağ bulacak.
Aznlk vakflarna ait özellikle bu dinsel taşnmazlar tpk elçilik binalar gibi milli snrlar içinde bağmsz topraklara ait bir statü elde edecektir.
Ksa başlklarla ve ana hatlaryla özetlemeye çalştğmz bu gidişatn alt gruplarnda neler olabileceğini belleğinizdeki tarihsel geçmişle bugüne uyarlayarak vehametin boyutunu daha iyi görebileceksiniz.
TBMM Başkanlğ döneminde ?Egemenlik dediğiniz nedir ki? Pekâlâ, paylaşlabilir? diyen son kabinenin Başbakan Yardmcs AKP?nin siyasal tercihini milli bir devletten yana değil, her türlü iç ve dş tehdite karş topraklarn açk hale getiren ve Egemenliği ve hükmi şahsiyeti dahi paylaşacak kadar devlet yönetme yetkinliğinden uzaklaşarak, Türkiye Cumhuriyetini bir çadr zihniyetine hapseden bedevi teslimiyetiyle isimlendirebiliriz.