İki dini bayramımız var. Bunlardan biri “Ramazan”, bir diğeri ise “Kurban”. Ancak bu ayları takip eden süreçte gereksinimi duyulan ihtiyaçların nasıl bir fiyat patlamasıyla şahlandığı malumunuzdur. 

İslamın emrettiği oruç gibi bir dini vecibeyi yerine getirmek üzere ibadete yönelmiş müslümanın sofrasına indireceği her ihtiyaç maddesine keyfi muamele fiyat terörü uygulamakta neyin nesidir, bileniniz var mı ? 

Müslümanın müslümana zulmüne dönüşen “Ramazan Zamları” artık toplum tarafından kanık sanır olmuş, otomatiğe bağlanan zamlar cılız tepkilerin ve serzenişlerin dışında kaderine razı olmuş, teslimiyetle karşılık bulur hale gelmişti. 

Ramazan ayını izleyen Kurban ayı sürecide bir diğerinden farklı değildir. 

Peki fırsatçılığın, mevcut durumu ranta çeviriyor olmanın yanında, kimi kesimlerin ise kurbanı mecburiyet olarak nitelendirerek, her ne koşulda olursa olsun mutlaka kurban kesmek ve kan akıtmak gibi giderek bir saplantıya dönüştürdüğü kurban kesimiyle, kurbanlık hayvan tedarikçisini adeta ganimet avcısı rolüne büründüren bu keşmekeşliğin bir müslümanda olması gereken ahlak ve faziletle uzaktan yakından ilgisi var mı ? Elbette yok. 

Zira islam akaidi ibadet eden bir müslüman din kardeşinin ibadetine yardımcı olmayı ve onu kolaylaştıran koşulları oluşturmanın bir görev olduğunu, ibadete yönelen müslüman kardeşinin hanesine yazılan sevabın bir kısmının da yardımcıya yazılacağını bildiriyor.  

Yani hasıl olan sevap sadaka yerine geçiyor. Kuban bayramına iki haftadan az bir süre kaldı. Toplum bu süreci iyi takip etmek zorunda. Kasaplık küçükbaş hayvan 185-190 bandında seyrederken, iki hafta önce kimi Hayvan Yetiştiricileri Birlikleri 240 liradan fiyat açıkladılar. Diğer şehirlerde de benzer durumlar yaşandı. 

Basın yoluyla halka servis edilen kararlar imzalı, mühürlü birer ferman gibi topluma dayatıldı. Hatta ve hatta Kasaplar Odası üzerlerine farzmış gib kesim ücretleri ilan ettiler. Her şehir birbirine bakarak, bir diğerinin aldığı kararı baz alarak “Yok mu artıran” modunda sanki mezat salonunundaymış gibi bir role büründüler. Bu yetkiyi ve serbestiyi onlara kim tanıdı bilinmez. Şimdi soruyorum 190 liralık koyun neden Kurban’da 240 lira ve üzeri, her koyun 3 ila 4 bin lira fark edecek ? 

Neden ? 

Bunun neresi müslümanlık ? 

Bu durumu seyretmek de yetinenlere sormak gerekmiyor mu ?