'Öğrenci and denen metnin yeryüzünün en rkç ve ayrmc metinlerinden biri olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. 1930larn yükselen değeri rkç ideolojiler çağnda yazlmş bu metni hala Türkiye'deki milli eğitimin bir parças sayan anlayş, eğitimde 30larda kalndğn gösteriyor. İnsan haklarna göre suç teşkil eden bu metnin çocuklarmza hala okutulmasnn baş sorumlusu Milli Eğitim Bakanlğ'dr.'

Bu yaz gayri milli bloktan yana taraf olan malum gazetenin malum yazarna ait.

'Türk'üm, doğruyum, galiba rkçym' adl yazsnda da diğer yazlarnda olduğu gibi her frsatta Türkleri aşağlamay adetten sayan bu kalemşörün 'Türk' denilince belli ki tikleri atyor.

Danştay 8. dairesinin, Mazlum-Der Diyarbakr şubesi tarafndan öğrenci andnn kaldrlmas için yaptğ başvuruyu reddetmesi malum yazara fazlasyla dokunmuş.

Fransa'da, Almanya'da, Amerika'da ve İngiltere'deki yemin metinlerinin neleri içerdiğini, öngördüğü hedefleri bilmeden ahkam kesen ve milli kimlik düşman zrvalarla srt svazlanan bu zavall yazar bozuntularnn elbette yemlendiği bir takm yerler mevcut.

Amerikan derin devletinin CIA bağlantl ve Pentagon menşeyli basnda etki ajanlarndan oluşan bir ağ kurduğu malum.

Ortadoğu'da ve Balkanlar'da Amerikan sempatisini yaymak, karştlğ krmak ve toplumu Amerikan nüfuz bölgelerinde yeniden dizayn etmek üzere maaşa bağlanmş Amerikanc memurlarn salvo atşlar yaptğ da biliniyor. Bu bilinenlerin yanna ABci Euro manyaklarn da koymak da yarar var. Türk toplumunu bir arada tutan moral değerleri yok ederek, halkmza egoistik çelişkileri dayatanlar, bu yolla ruh ve fikir atlasmz kaosa sürükleyenlerdir.

Millet olma şuurundan hzla uzaklaşarak bir insan kalabalğ haline gelecek olan toplumu çözmeyi öncelikli sayan, sonrasnda ise tamamen ortadan kaldrmay amaçlayan bu Türklük düşmanlar mankurtlaştrlmş yeni bir jenerasyonun da taşeronlardr.

İpleri Bat Emperyalizminin elinde olan bu zemberekli yazarlar köreltilmiş vicdanlaryla birer iffetsizlik örneğidir.

Dünya'da vatan hainliği de dahil olmak üzere, her türlü ihanetin serbest olduğu tek ülke olan Türkiye'nin bu karanlk geçiş dönemini frsat sayan bu yazar bozuntularnn sadece şişkin cüzdanlar ve kabartlmş banka hesaplar değil, genleri ve kanlar da sorgulanmaldr.

Alçaklğn yeni tarifler gerektirdiği bu fikir fahişelerinin başardklar da ayr bir kabiliyet saylmaldr.

Zira efendilerinin artklaryla beslenmek ve gün aşr çanağn yalamak kolay değil doğrusu.