Meşum bir el düğmeye basıyor. Birdenbire sokaklar at, eşek ahırına dönüşüyor. Tasması sahibinin elinde bir yığın insan kılıklı mahlûkat Vandallıkta sınır tanımıyor.

Egemenliğini yitirmiş brançı yönetim erkinin yarattığı puslu havaya, birde milliyetsiz milletin neme lazımcılığını eklediğimizde umumi manzara kendiliğinden ortaya çıkıyor.

Muktedir olmayanların iktidar olduğu süreç, Osmanlının türlü entrikalarla Anadoluya doğru itelendiği o acılı geçmiş gibi.

Yıkıla yıkıla, kırıla kırıla, kumpasla, ilmeyle ihanetle, olduğu bittiğiyle, adım adım çekilmedik mi balkanlardan.

Giriti, 12 adaları hep böyle kaybetmedik mi?

Kuzey Afrika dan, Orta Doğuya, Kafkaslardan, Kırıma hatta Türkmeneline bir bakın. Musula, Kerküte ,Erbile, Tela fere.

Oyun yüzyıl önceki oyun. Şartlar, senaryo, aktörler, figüranlar, sahne hep aynı Kemalin alt üst ettiği, kurtuluş coğrafyasının köşe bucak ayyıldız olduğu o süreç.

Yeni bir Mustafa Kemalin beklendiği günümüzde, iyi bilinmesi gereken ilk yeter ve gerek şart şu; milletin millet olması, milliyetin ise milletleşmesi.

Her halükarda hatırlattığım ve tarihe not düştüğüm bir gerçeklik var.

1950den bu yana Türk milleti millet olma şuurundan hızla uzaklaşarak bir insan kalabalığına dönüştü. Şimdilerde biraz acı çekecek, ancak fatih sahnesinde yeniden milletleşerek döneceğiz.

Çünkü milletleşmek ve devletleşme, Türklerin genetik mensubiyetinde var olan en güçlü kazanımlarıdır.

Günümüzde Lawrenceların ve Noellerin rollerini üstlenmiş, parlak tenli, renkli gözlü ajanların adeta cirit attığı bir zaman aralığından geçiyoruz.

Türkiyeyi bir yangının ortasında bırakanlar kimler zannediyorsunuz?

Ajan ve provokatör sürüleri ile işbirlikçileri.

Devşirmelerden, döneklerden ve saf kan hainlerinden, olmayan bir millet yaratmaya çalışan laborantlar, şeytanın takdis ettiği topraklardan ve bir vatan çıkarma çabasında. Bu manada; Kobani dedikleriyle bir bardak suda kopartılan fırtınanın nedeni, mazlumiyetin sınırlarını zorlayan bir avuç insanı, çarşaf kadar bir ilçenin istikbali mi?

Yoksa teröre finansman sağlayan ve her türlü uyuşturucunun top yekin ihmal merkezi haline gelmiş bir bölgenin elde tutulma çabası mı?

Çakalar dumanlı havayı her zaman sevmiştir. Sırtlan sürüleri ise dün olduğu gibi bu günde leşle beslenmeye devam edecektir.

Bu durum sizi şaşırtmasın. Su yatağını bulacak. İnsan ise layık olduğuyla mükafatlanacaktır.