Rumkale geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecek yıllarda da önemini koruyacaktır. Bunun ana sebeplerinden sadece biri ise Hristiyanlarca kutsal sayılmış olması. Kaleyi önemli kılan ise; Hz. İsa?nın havarelerinin birisi olan Sohannes (Yohenna) ?ın Roma döneminde Rumkale?yi merkez yaparak Hristyanlığı Rumkale ve civarında yaymaya çalıştığı ve ayrıca kayadan oyma bir odada İncil müsvettesini yazdığı ve sakladığı, daha sonra Beyrut?a kaçırıldığı rivayet edilir. İşte bu nedenle Rumkale Hristiyan dünyasında kutsal sayılmakta. Hristiyanların Rumkale?yi kutsal kılmalarını şu örnekle verse daha net anlaşılır. ?Müslümanlar için ?KABE? neyse; Hristiyanlar için de ?Rumkale? aynıdır. Daha önceki yazılarımda Rumkale?ye çok sık gidenlerden birisi olduğumu belirtmiştim. 21 Nisan 2010 Pazar günü Kahramanmaraş Afşin ilçesinden A. Yalçın Çelebipekin ve arkadaşları. Gaziantep AKANDA Alan ve Muhittin Arar?ın arkadaşları olmak üzere toplam 14 kişi misafirimdi. Muhittin ARAR, emekli bir öğretmen, aynı zamanda o bölgeyi çok iyi bilen birisidir. Aynı zamanda İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) Gaziantep Şubesi Başkanı. Köylüler Arar?ı yakinen tanıdıkları için koyu bir sohbet başlar aramızda. Konuşmalar arasında köylülerden birisi: Tanımadığımız kişiler gelerek buradan arazi almak istiyorlar. Bu istekleri bizi kuşkulandırmakta. Buradan arazi almak istemeleri bizlerde şüphe uyandırdı. Acaba sizce ne olabilir dedi. Evet, önemli ve can alıcı konu bu. Kafamızda ?acaba? diyen soru işaretleri yansıdı? Yabancılara mülk satışı onanmasının endişeleri sardı bizi ve acaba diyorduk? Bizler için kutsal olan Kâbe onlar için Kudüs ve Rumkale?yi çembere mi almaktır? Olmaz demeyin kalenin çevresindeki arazilerin alınması Hristiyan düşüncesinin eline geçmesi demektir. Filistinlilerde kendi topraklarını satarken bugünü düşünmemişlerdi. Bugünkü durumları belli. Temennim Rumkale civar arazilerinin yabancılara satılmaması. Ve bunu için ne gibi bir tedbir alınmıştır? Bacasız fabrika olan Rumkale adına olan kaygımızdır. Kaygılarımızın yaşanmaması yegane dileğimizdir. Rumkale ve benzeri yerlerde yabancılara mülk satışı ile Filistinlilerin durumuna düşünülmemesidir.