Şairliği tartışılmaz bir ustadır M.Mazhar Alphan.

Ana dilimizi, Türkçemizi, ses bayrağımızı, böylesine arı, duru bir dil dokusuyla şiire dönüştürebilen kaç şairimiz var ?

Yazılanların şiir, yazanların da şair sayılabilmesi için salt bunlar yeterli mi ?

Değil elbet.

Şair ideolojilerin dar kalıplarına hapsolmadan çağının tanıklığına soyunacak. Acıyı kanıksamadan, sizden, bizden demeyecek ve yaşanmış dramları kategorize etmeyecek.

M.Mazhar Alphan, "Özgürlükler Destanı" aldı bu son şiir kitabında yakın tarihe ait semboller üzerinden veriyor mesajını.

Cemil Kırbayır'ın annesi "Berfo Ana" Sayfa 17 - 18 - 24, devrimci sol ideolojiye ait portrelerle Irkçı bölücülüğüne ait siluetlerin birbirine girdiği ve her koşulda tartışma konusu olan "Cumartesi Anneleri" Sayfa 27, Thule, Mason, Gladie, "Ergenekon" Sayfa 28) Emperyalizmin parçalayarak işgale kalkıştığı bir ülkede ilk operasyonu işbirlikçileri üzerinden milli orduyu esir alarak başlattığı en namussuz, en soysuz ve en gaddar mücadele yöntemiyle bu emsalsiz yöntemin bağdaştırıldığı diğer imgeler.

Yarbay Ali Tatar'ın, Kaşif Kozinoğlu'nun, Kuddisi Okkır'ın, Türkan Saylan'ın, Uçkun Geray'ın, Erkan Göksel'in ve Ergenekon - Balyoz davalarının 12 sanığının sır dolu ölümü.

Bunların hesabını kim verecek ?

Pir Sultan Abdal'dan, Seyh Bedrettin'e, Börklüce Mustafa'dan, Torlak Kemal'e, Nesimi'den Nazım'a, Mahir'den İbrahim'e, oradan Tahir Elçi'ye bağladın ya. Ne alaka diyesi geliyor insanın (Demir, Sayfa 42)

Anadolu'da adı konulmamış sosyalist öğretinin 14. yüzyılda vücut bulduğu Tarikatüyun İştiraküyun ve darağacındaki Bedrettin, diğer taraftan hümanizm, sufilik, mazlumiyet ve başkaldırı darağacındaki Pir Sultan.

Bir diğer sembol her koşulda ve her zeminde sanatını ve şiirini üç ayağın üzerine oturtan Nazım. Solculuk, Millicilik ve Türklük.

THKP-C (Türkiye Halk Kurtuluşu Partisi Cephesi) davası savunmasına bakın.

Yakın zamanda İmralı'daki vampirin bile sömürmeye çalıştığı Mahirlerin ve onun yoldaşlarının 68'li ruhunun yeniden analizi şart.

Birde yirmi yaşındaki Memetlerin kanıyla beslenen ve ABD'nin yemlediği işbirlikçi ırkçılığına "PKK bir terör örgütü değildir" diyen Tahir Elçi.

Elmalarla, armutlar aynı kefede, sapla saman birbirine karıştırılmış.

Eyvah ki, ne eyvah.

Şiir insan odaklı olmalıdır.

Şiirin etkin kökeni ya da mezhebi itikatı sorulmaz.

Şiir asidir.

Şiir sömürgecilere ve köleliğe, emperyalizme ve işbirlikçiliğe karşıdır.

Hocalı'da ve Kelbecer'de kıyıma uğrayan, Kerkük'te, Telafer'de ve Tuzhurmatu'da ırkçılığın ve Batı emperyalizminin kıskacındaki Türkmenlerin çığlığı da bütün insanlık ailesinin yükselen feryadıdır.

Doğu Türkistan'da Türk avına çıkan çekik gözlü sömürgeciliğe ve İlhak'a karşı da durmalıyız. İstanbul'da Hrant'la ermeni olanlar ve Erivan'ı kıble bekleyenler. Hocalı'da ve Kelbecer'de Azeri olmayı da bilmelidir.

Tayland'da demir kafeslerin içinde Çin'e iade edilmeyi bekleyen Doğu Türkistan'lıların dramı da tarihi bir reailetidir.

İşte burada politikacılara değil, şairlere büyük görevler düşmektedir. Çünkü şiir Arif'ce bir namus işçiliğidir.