Kuruluşundan bugüne bölücülerin ve gericilerin gölgelemeye ve itibarsızlaştırmaya çalıştığı CUMHURİYET, dahili ve harici parazitlerin kora halindeki hırlamalarına rağmen birinci yüzyılı tamamlamanın gururunu yaşıyor.

Elbette hedef salt CUMHURİYET’le sınırlı değil. Asıl hedef ATATÜRK ve onun devrimci öğretisi. Küçük Asya’da yok olma noktasına getirilmiş olan TÜRK MİLLETİ gerçeği ve emperyal planları ters yüz eden KEMALİST aydınlanma çağı.

Onun içindir ki, ırkçı ve bölücü partinin temsilcisi temcit pilavı gibi ısıtıp, önümüze Kürt isyanlarını getiriyor. Atatürk’ün meclisinde ağzından salyalar akıtarak CUMHURİYET’e saldırıyor.

Yunan generalleri gibi beyanat verenler, Meclis Başkan Vekilinin açık unuttuğu meclis mikrofonundan bir anlık gafıyla ortalığı velveleye vererek kendi namussuzluklarını kamufle etmeye çalışıyorlar.

Dün olduğu gibi bugünde tasması Batılı başkentlerin elinde bulunanların boş keseden atması elbette boşuna değil. Kandan ve kinden beslenenlerin TÜRKİYE ve TÜRKLÜK düşmanlığı, getirisi olan bir geçim aracına dönüşmüş durumda.

Politik anlamda yükselmenin ve bu yolla sınıf atlamanın gereği olarak ATATÜRK’e, CUMHURİYET’e ve elbette TÜRK DEVLETİ’ne saldırmanın telaşıyla, rol kapma yarışı onlar için vazgeçilmez bir yöntem.

Diğer taraftan ATATÜRK’ün İslam dinini softaların elinden kurtararak bilimsel gerçeklikle dinini öğrensinler diye kurduğu DİYANET İŞLERİ makamına ne demeli ?

Ayasofya’daki beddua seanslarından günümüze kadar uzanan gericilik kronolojisinde neler yok ki ? Yüzüncü yılını idrak ettiğimiz CUMHURİYET’le ATATÜRK’ten bir kelime bahsetmeyen gözü dönmüşlüğe ek olarak ATATÜRK CUMHURİYETİ’nin sağladığı imkanlarla makam ve mevki sahibi olan aymazlığın “100 YILLIK NARKOZ HALİ’” olarak tabir ettiği esef verici ifadeyi GAZİ’nin nüfus kaydının bulunduğu GAZİANTEP şehri adına en hafif tabirle üzüntüyle karşıladığımı söylemeliyim.

Zira, gericiliğin ve bölücülüğün kıskacında tutmaya çalıştığı ATATÜRK CUMHURİYETİ, 100 yıllık reel bir gerçeklik olarak varlığını sonsuza kadar koruyacak kudrete sahip olduğunu göstermiştir.