Zazaca ve Kürtçe ile ilgili olarak çözümleme ve tahlillerde bulunan Musa Tanrıkulu çalışmasının sonunda şu tespitte bulunuyor.

'' Zazaca ve Kürtçe, Türkçe gibi üretken ve doğurgan birer dil değildir. Türkçenin ön ve son ekleriyle muazzam bir üretkenliği var .''

Türkçenin ihtişamı ve büyüklüğüyle ilgili olarak yapılan sondajlamalarda Türkçe ile Hint-Cermen ailesine ait diller arasında şaşırtıcı bağlar ve benzerlikler bulan dil bilimciler köklere giden yolda tünelin sonundaki ışığı görmek için yoğun bir çaba içinde.

Doğu Perinçek, bu konuda Prof.Dr.Hamit Zübeyir Koşaylı ve '' Türkçe ve Hint-Avrupa Dillerinin Mukayesesi '' adlı çalışmasını adres gösteriyor.

Perinçek, '' Türkçenin Kökleri '' adlı çalışmasının '' Dil Bilinci , Özgürlük Bilincidir '' ara başlığında ise şunları ifade ediyor.

'' Türkçenin Atlantik Sistemine bağlanmasından sonra önemsizleştirilmesi, büyük derstir. Türkiye'nin esir edilmesi, Türkçenin esir edilmesiyle el ele yürütülmüştür. O nedenle Türkçenin kurtuluşu, Türkiye'nin kurtuluşudur. Dil bilinci, bu nedenle özgürlük bilincidir ve insanlık bilincidir ''.

Türkçe'nin saygınlığı, yüceltilmesi ve yaygınlığı sadece Türklerin kurtuluşunu sağlamakla kalmayacak diğer Turani Anadolu halkları gibi Zazaların ve Kürtlerin de bilim ve kültürde yükselmelerini sağlayacak ortak dil, ortak değer ve ortak vasıta olacaktır.

Bu bağlamda Kürtçeyi öğrenme hakkı ile Kürtçe eğitim ve öğretim hakkını birbirine karıştıranlara ve bu konuda art niyetli senaryolar üretenlere yine Doğu Perinçek '' Kürt dili uzmanlarına sorular '' adlı yazısında altı tekrar tekrar çizilecek sorular yöneltiyor.

Kürtçeye çevrilmiş bir Sümer tableti var mı?

Hititler ile Mısırlılar arasındaki Kadeş Antlaşması'nın Kürtçesi var mı?

Hammurabi Kanunları'nın Kürtçesi var mı?

Konfüçyus'un herhangi bir metninin Kürtçesi var mı?

Heredot Tarihi'nin Kürtçesi var mı?

Organon'un Kürtçesi var mı?

Roma'daki ticaret sözleşmelerinden herhangi biri Kürtçeye çevrildi mi?

Çin Hanedan Yıllıkları'nın Kürtçesi var mı?

Geldik milattan sonraya

Corpus Iuris Civilis'in Kürtçesi var mı?

Orhun Yazıtları'nın Kürtçesi var mı?

Firdevsî'nin Şahname'sinin Kürtçesi var mı, içinde Kava'nın hikayesi de anlatılıyor.

İbn Haldun'un Mukaddeme'sinin Kürtçesi var mı?

Keşfüzzunun An Esa'mil Kütûbî vel Fünûn'un Kürtçesi var mı?

Hobbes'un Leviathan'ının Kürtçesi var mı?

Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi'nin Kürtçesi var mı?

Adam Smith, Ricardo, Stuart Mill'in Kürtçeleri var mı?

Descartes, Bacon, Hegel ve Feuerbach'ın Kürtçeleri var mı?

Darwin'in Evrim Teorisi'nin Kürtçesi var mı?

Marx'ın Kapital'inden vazgeçtik, herhangi bir makalesinin Kürtçesi var mı?

Dostoyevski'nin Ecinniler'inin Kürtçesi var mı?

Pestalozzi'nin eğitim teorilerinin Kürtçesi var mı?

Bin kitaplık sorular

En azından bin kitaplık bir soru silsilesidir bu.

o bin kitaptan birinin Kürtçesi var mı?

O zaman Kürt diliyle neyin eğitim ve öğretimi yapılacaktır?

'Ali topu at' eğitimi mi?

Edebiyat, Felsefe, Tıp, Hukuk, Siyaset, Fizik, Kimya, Matematik vb. alanlarında binlerce eserden oluşan bir İnsanlık Kütüphanesi var.

Bilim, eğitim, öğretim ancak bu kitaplıkla yapılıyor.

Bu kitaplığa sahip olmayan bir dille eğitim ve öğretim yapılamaz.

Bizim Kürdümüz için, o insanlık birikimine erişme dili, Türkçedir.

O kitapları çevirebileceğimiz bir Kürtçe var mı?

Belki birisi çıkıp diyecektir ki, o bin kitabı çevirir, ondan sonra, ilkokuldan üniversiteye ders kitaplarını yazar, eğitimimizi yaparız.

Bugüne kadar o kitapların hiçbirinin Kürtçeye çevrilmemiş olmasının bir anlamı var.

Nedenlerini ve sorumlularını aramıyoruz; gerçeği saptıyoruz.

Sorumluyu bulmak, Kant'ın Mahz Aklın Tenkidi kitabını Kürtçeye çevirme olanağı sağlamıyor.

O kitaplığı çevirebileceğiniz gelişmişlikte bir Kürt dili bulunmuyor. Olsaydı zaten bugüne kadar hiç olmazsa üç beşi çevrilirdi.

Bunlar gerçeklerdir.

Eğitim, gelenek ister; birikim ister ve çağdaş uygarlığa katılmış bir dil ister her şeyden önce.

Hayat dilin geliştirilmesini beklemez

Denebilir ki, devletimizi kurar, Kürtçemizi adım adım geliştirir, bilim adamlarımızı, öğretmenlerimizi ve çevirmenlerimizi yetiştirir, o kitaplığı Kürt diline kazanırız, eğitimimizi yaparız.

Dillerin, bilim ve uygarlık dili olmaları 50 yılda, 100 yılda olmuyor. Bir devlet geleneği, o dille yaşanmış uygarlık deneyimleri gerekiyor. Kürdümüzün uygarlık hayatındaki dili Türkçe olmuştur.

Toplumların hayatı futbol maçı değil ki, orta hakem istediği zaman kronometresine bassın durdursun, istediği zaman işletsin! Tramvay dahi, eğer yetişemezseniz kalkıyor, gidiyor.

Kürdü düşünmeyenler, bu gerçeği bilir ama söylemez!