Sürdürülebilir bir gelecekte tasarımcıya biçilen rol nedir? Tasarımcılar dünyayı değiştirebilir mi?Tasarımcılar, ‘Sürdürülebilir bir hayat için, sürdürülebilir yaşam alanları yaratmak’ temasını tartışmak için Designlook İç Mimari ve Tasarım Platformunda buluşuyor. Designlook konuşmacılarından Endüstriyel Tasarımcı Adnan Serbest, sürdürülebilir bir gelecekte tasarımcıya biçilen role dikkat çekiyor. Gündemi değerlendiren Adnan Serbest; ‘Büyük insanlık yavaş yavaş sona doğru geliyor, dünyamızın sonsuz sandığımız kaynakları tükeniyor. Yavaş yavaş yavaşlayıp yavaş bir yaşama geçmeli az olanla yetinmeliyiz. Alıştığımız yaşam tarzlarımızı sürdürmek yerine, yeni bir yaşam biçimi bilinci oluşturmalıyız. Bir anlamda Covid – 19’dan alınacak dersler var. Bugün büyük insanlık, Covid - 19 ile büyük bir mücadele içinde, görünmeyen küçük bir virüs düşmanımız oldu. Birde görünür kıldığımız virüsler var, bugün büyük insanlığın en tehlikeli virüsü eşitsizlik. Bu günlere nerden geldik, gelecekte sürdürülebilir yeni bir yaşam formları yaratmak istiyorsak, bugünlere geldiğimiz yoldan geleceğe gidemeyiz. Sürdürülebilir bir gelecekte tasarımcıya biçilen rol nedir, tasarımcılar dünyayı değiştirebilir mi? Şu anda dünyada iki görüş hâkim bir kısım insanlar, tasarımcılar bu güne kadar insan yaşamını iyileştiren iyi şeyler yaptılar derken, diğer taraftan evet ama bu iyi şeylerin yanı sıra dünyanın bu gün içinde olduğu kaosun mimarı da onlar diyorlar’ dedi.Tasarımın Empati Çağı BaşladıTasarımın empati çağı başladığını söyleyen Adnan Serbest; ‘Tasarım artık belirli bir sınıfa hizmet vermekten kaçınmalıdır. Zengin yoksul yaşlı genç arasında açılan uçurumlar siyasal ekonomik sosyal kültürel çevresel tüm oluşumlara duyarlı olmalıdır. Tasarım zanaatkârlığın ruhunu sanatın ifade ediş biçimini bilimin buluşunu mühendisliğin keşfedişini tasarımsal tavrıyla ilişkileri kurgulayıp sentezleyerek yaşamın tüm alanlarına yayması gerekmektedir. Akademik tavrı sivil toplum kuruluşlarını, endüstriyi, yerel yönetimleri, kamuyu bir araya getirecek platformların oluşmasında liderlik edip katalizör görevi üstlenmek olmalıdır. Mutlaka toplumun tüm bireylerini seyirci olmaktan çıkarıp, katılımcı olmaya davet etmelidir. Tasarım kar odaklı kapitalist sistemle yönetilen gelişmiş ülkeleri, sürdürebilir yeni bir gelecek için samimiyete, dünyayı yöneten tüm liderlere kaybolan güven ortamını yeniden inşa etmeye, büyük insanlığın yaşama şeklini tamamen yeniden düzenlemeyi düşünmeye davet etmelidir’ dedi.Designlook OnlineTasarımcılar, ‘Sürdürülebilir bir hayat için, sürdürülebilir yaşam alanları yaratmak’ temasını tartışmak için Designlook İç Mimari ve Tasarım Platformunda buluşacak. Etkinliğe katılan tasarımcılar arasında, Mimar ve Endüstriyel Tasarımcı Ron Arad, doğadaki mekanizmalardan ilham alarak tasarımlarını geliştiren Biyomimetik Mimar ve TED Konferanslarının ‘Sürdürülebilir Mimari’ konusunda aranan konuşmacısı İngiliz Mimar Michael Pawlyn, Rockwell Group Avrupa Eski Direktörü Diego Gronda ve Endüstriyel Tasarımcılardan Defne Koz ve Adnan Serbest yer alıyor. Etkinlik konuşmacıları, sosyal, ekonomik ve ekolojik sürdürülebilir obje, mekan ve hizmet tasarlamanın önemine dikkat çekiyor.Sürdürülebilir bir hayat için, sürdürülebilir yaşam alanları yaratmakana temasıyla 15-18 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Designlook Online Event, sergileme vitrini, b2b platformu ve webinarlardan oluşan, iç mimari ve endüstriyel tasarım disiplinlerini kapsayan online bir etkinlik olarak tasarlandı.İç Mimari, tasarım ve dekorasyon sektörünü buluşturacak olan Designlook Online Event destekçileri arasında, İdealist İç Mimarlık Derneği ve ETMK-Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu yer alıyor. Etkinliğin webinar sponsorluğunu, ofis mobilyalarında sağlıklı ve sürdürülebilir tasarımlar hazırlayan Bürotime yapıyor.