İKİ AYRI ÖCALAN

(Öcalanı, kim ele geçirmişse, Öcalan onun hizmetindedir.) "Cumhuriyetin kuruluş ve korunmasında emeği geçen tüm şehitleri şehitlerimiz bilmek, kurucusunu minnettarlık ve saygıyla anmak, bayrağını gururla selamlamak bunun için esastır." (Abdullah Öcalan, DGM'ye verilen ilk savunma, sayfa 155)

1999 yılında terörizmle mücadele kararlılığı gösteren bir hükümet ve onunla uyum içinde çalışan Türk Ordusu'nun mevcudiyeti, dış dinamiklere aldırmadan yolunda yürüyen bir süreci işaret ediyordu.

Öcalan derbest edilmiş, terör örgütü dağılma noktasına gelmişti. İşte bu minvelde Öcalan, Cumhuriyet devrimlerine ve kurucu iradeye biatla yaklaşmak gereği hissediyordu. "1920'lerdeki bir ayrılığın vatanlarını kaybetmek anlamına geleceğini kısa tarif bilgisi olanlar bilirler. Kürt ve Türklerin o dönemde ayrılmaları ya tutulmaları ya da yutulmaları ufak ayrılıklar halinde kalmaları demektir. Ortak hareket ve bunda Atatürk'ün kurucu rolü bugünkü vatanın gerçeklerimesinin esas nedenidir, buna hep minnettarız." (A.Öcalan, DGM'ye savunan ilk savunma, s. 123)

Bu yaklaşım taki işbirlikçi hükümetin Türk devletinin mukavemetini kırması ve Türk Ordusunu devre dışı bırakmasına kadar sürdü. 2013 Türkiyesi'nde değişen dengelere ve rollere göre, yeniden şekil alan ve renk değiştiren Öcalan, Fetullah Gülen'e selam göndererek ittifaka kapı aralarken, bu kez Kemalizmin aydınlığına karşı Hilafet Sancağı altında toplanmaktan bahsedebiliyor.

Bu değişimin meali; İşbirlikçi Kürtçü bölücülüğün kaypak zeminde kaçak güreşiyle karşılık bulabildiği gibi. Kim güçlüyse ve Öcalan'ı kim ele geçirmişse, Öcalan o güce koşulsuz biatla mükelleftir ve Öcalan o gücün kölesidir ve kuludur realitesiylede tamamen örtüşmektedir.

İKİ YOL ARKADAŞI:

ERDOĞAN-ÖCALAN İKİLİSİ

Önce AB'nin ev ödevleri, sonra ABD'nin koltuğunun altına sıkıştırdığı talimatlar. Beyaz Saray, Pentagon, CIA müsellesi içinde üstlenilen BOP Eşbaşkanlığı ve uygulama sahasında 90 yıllık Cumhuriyeti yörüngesinden çıkartan uygulamalar, kimyasıyla oynanan Türk Devleti ve gelinen son nokta.

2002'den bu yana Trük'e ait bütün değerlerin üzerinde tepinen gayri milli potomyalı mensubiyetle, Irkçı bölücülüğe verilen ara rollerin aynı yolun sapağında birleşmesi. Zira biz her halükarda AKP'yi kurdurtan güçle, BDP kurdurtan gücün aynı güç olduğunu söyledik.

AKP-BDP ve PKK ittifakının kamufle edildiği süreç bugün alaniyete dökülmüş ve Erdoğan-Öcalan ittifakı, ABD'ye biatla perçinlenmiştir. (Sürecek)