Toplumların milletleşme serüveni dille başlar. Etno-kültür'e giden yolun yapı taşları dille örülmüştür. O'nunla gülmüş, onunla ağlamışız. Destanları ağıtları, türküleri, şiirleri, şarkıları, manileri ve dahi bütün sanatları onunla icra etmişiz.En tabii anlaşma vasıtasıdır dil. Olmazsa olmazımız, tek kelime ile vazgeçilmezimizdir dil.Anadilimiz, Türkçemiz, "ses bayrağımız" Dağlarca'ya göre.Ne çok sözler edilmiş, ne çok mısralar, ne çok deyişler Türkçemizle ilgili. Ziya Gökalp'ten, Fazıl Hüsnü'ye kadar. Ömer Asım Aksoy'dan, Beşir Göğüş'e, Bedrettin Cömert'e varıncaya kadar.Yusuf HasHacip'ten, Gazneli Mahmud'a. Atabetül Hakayık'tan, Divan-ı Lügat-ı Türk'e. Orhun'dan, Yenisey'e yazılı ve sözlü her alanda o var.Dağları, denizleri, kalemle çizilmiş fiziki sınırları aşarak ilerleyen, kıtadan kıtaya yol bulup çağlayan Türkçemiz, bütün Türkleri Büyük Oğuz Medeniyetinin gök renkli, kurt başlı bayrağı altında toplayarak milletleştirmiştir.Bu manada salt Türkiye'nin ya da bütün Turan'ın sınırlarında nöbete durmak, Türkçe'nin sınırlarında nöbete durmaktan daha fazla değerli değil.Türkçenin sınırları korundukça ve muhafaza altında tutulduğu müddetçe Türkiye ile ezeli ve ebedi vatan Turan ülkesi güvende olacaktır.Aslolan Türk'ün Türkçe sevgisidir. Zira Türk Türkçe ile var olacaktır. Çünki, Türkçe Türk'ün varlık nedenidir.Yüzyıllar öncesinden seslenen Karamanoğlu Mehmet Bey bu realiteyi tespit ederek kültürümüzün temel düsturu olan fermanı yayınlamıştır."Bundan böyle dergah'ta ve bargahta. Çarşıda ve pazarda Türkçe konuşulacaktır. Türkçe'den başka bir dil kullanılmayacaktır."Bu temel gerçekliğin diğer ucundaki bütün buğların başı olan Atatürk, Türk Dil Kurumu'nu kurmuş ve yaklaşık bir asır önce şöyle seslenmiştir."Ülkesini yabancıların boyunduruğundan kurtaran Türk Milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtaracaktır" diyerek dil'de arılaşmayı işaret etmiş ve dil Türkçülüğünün yolunu açmıştır.Peki, bugün hangi noktadayız ? Geçtiğimiz ay Dil bayramıyla ya da Türkçe ile ilgili bir haber ya da programı toplumun bütün katmanları işitme olanağı bulmuş mudur ?1 Ekim itirabiyle 23. yasama dönemine başlayan TBMM'de bu konuda bir hatırlatması olacak tek bir milletvekili mevcudiyetini dahi ısrarla takip edeceğim.Bekleyelim, görelim.