Medical Park Gaziantep Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. Dr. Ümit Çınkır, Diyabetin, insülin salınım (üretim) eksikliği veya insülinin biyolojik etkisinin azalması (insülin direnci) sonucu kan şekerinin yüksek olduğu bir hastalık olduğunu belirtti. İnsülin pankreas adacıklarının beta hücrelerinde sentez edilerek ve kandaki şekere (glukoza) bağlı olarak salgılanan bir hormon olduğunu ve insülinin kandaki glukozun hücre içine girmesini sağladığını ifade etti.Diyabetin genetik, çevresel faktörler ve yaşam tarzı değişikliklerinin kompleks etkileşimi ile meydana geldiğini belirten Uzm. Dr. Çınkır, diyabetin tedavi edilmediğinde metabolik düzensizliklere bağlı olarak koroner arter hastalığı, son dönem böbrek yetmezliği, körlük ve ayakta amputasyonlara kadar giden ciddi bir takım sağlık problemlerine neden olabileceğinin altını çizdi. Medical Park Gaziantep Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. Dr. Ümit Çınkır; “Diyabetik hastanın kan şekerinin uzun süreli yüksek seviyelerde seyretmesi kalp ve damar hastalıkları, inme, böbrek hastalıkları, inme ve ayak yarası oluşumuna neden olabilir. Diyaliz ünitelerindeki böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi olan hastaların yarısı diyabet hastasıdır. Gelişmekte olan ülkelerde körlüğe neden olan ilk üç hastalık arasında yer alır. Kaza dışı ayak/ bacak kaybının en sık sebebi de diyabettir. Bu bağlamda diyabet, doğru beslenme, Fiziksel aktivitenin artırılması, İlaç tedavisi ise insülin olmayan ilaçlar ve insülin olmak üzere iki ana grupta incelenir. İnsülin Tip 1 diyabet başta olmak üzere gebe hastalarda vazgeçilmez bir tedavidir. Tip 2 diyabet tedavisinde daha çok ağızdan alınan haplar ve insülin dışı enjeksiyon tedavileri kullanılır. Tip 2 diyabet tedavisinde ilaçların yetersiz kalması halinde tedaviye insülin eklenir veya haplar kesilip sadece insülin tedavisi ile tedaviye devam edilir. Bu ilaçların hangisinin ne zaman, hangi dozda kullanılacağı hekim tarafından sistemik sorgulama, fizik muayene ve kan tetkikleri sonucu ile karar verilir.’’ dedi. HABER MERKEZİ