Defterdarlık kamu çalışanlarına 'Taşınır Mal Yönetmeliği' konulu seminer düzenledi. Ticaret Odası Oditoryumu'nda düzenlenen seminere Gaziantep merkez ve ilçelerde tahakkuk dairelerinde görev yapan harcama yetkilisi, taşınır konsolide yetkilisi ve taşınır kayıt kontrol yetkilileri katıldı.Gaziantep Defterdar Yardımcısı Yücel Öz tarafından sunumu gerçekleştirilen seminerde, tüm kamu idarelerinin ellerindeki mevcut taşınır malların kaynağına ve edinim yöntemine bakılmaksızın kaydı, muhafazası ve yönetim hesabının verilmesi ili ilgili bilgiler verildi. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 44. maddesine göre Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılan 'Taşınır Mal Yönetmeliği' ile kamuda kaynakların daha rasyonel ve ekonomik olarak kullanımının amaçlandığının anlatıldığı seminerde, devlete ait taşınır malların tespitinin sağlanacağı ifade edildi.