İyi Hekimlik ekibi olarak yola çıktıklarını belirten Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Ramazan Sürücü, sağlıktaki sorunların farkında olduklarını ve çözümü için çalışacaklarını söyledi. Sağlık alanındapek çok sıkıntı yaşandığını belirten Sürücü, "1.basmak Aile hekimliğinden, iş yeri hekimliğine, 2.-3. basamak kamu hekimliğinden, özel hekimliğe, çalışırken ve emeklilikte ki düşük maaştan, yıpranma payına, personel sayısının yetersizliğinden çalışma ortamının iyileştirilmesine, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmamasından atamalarda liyakatın gözetilmemesine, şiddetten performans baskısına, nitelikli sağlık hizmeti sunumundan kişisel verilerin gizliliğine, hacamat tedavisinden tıpta gericiliğin egemenliğine, etik değerlerin yitirilmesinden şehir hastanelerine varan sorunların farkındayız" dedi. BİRLİKTE YÖNETECİĞİZ'Yıllardır çözemediğimiz sorunlarımızı, birlikte hareket kültürünü geliştirerek, biz olarak çözebilme umuduna inancımız sonsuzdur' diyen Sürücü, "İlimizdeki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sorunların çözümüne, bütün meslektaşlarımız, kamu sağlık idaresi, üniversiteler, özel sağlık hizmeti sunucuları, sivil toplum örgütleri, yerel basın ve diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak katkı sunacağız. Odamızı meslektaşlarımızın beklentilerini, ortak mesleki kaygılarını dikkate alarak dürüst, şeffaf, evrensel demokratik ve etik değerleri önceleyen, hiç kimseyi ötekileştirmeyen anlayışla hep birlikte yöneteceğiz" diye konuştu.Meral KINACILAR