Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), bir akciğer hastalığıdır. Halk dilinde ‘’kronik bronşit’’, ‘‘müzmin bronşit’’ gibi adlarla bilinen KOAH, akciğerlerdeki hava yollarının daralmasına bağlı olarak soluk alıp verme sırasında hava akımının kısıtlanması ile nitelenen kronik bir hastalıktır. Sani Konukoğlu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nevhiz Gündoğdu, bu hastalığın zararlı gaz ve partiküllere özellikle sigara dumanına karşı oluşan enflamatuvar bir süreç sonucu geliştiğini söyledi. Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olan KOAH’ın, şiddeti ve sıklığı artan alevlenmelerle kendini gösterdiğini belirten Dr. Gündoğdu, bu hastalığın, tüm ülkelerde önemli bir sağlık sorunu ve ölüm nedeni olduğunu bildirdi.

Türkiye’de 3. ölüm nedeni

KOAH’ın 2004 yılında yayınlanan Sağlık Bakanlığı “Ulusal Hastalık Yükü” çalışmasına göre, Türkiye’de 3. ölüm nedeni olduğunu bildiren Dr. Gündoğdu, “Buna karşın gerek dünyada gerekse ülkemizde KOAH yeterince bilinmemekte, yeterince teşhis edilmemekte ve teşhis edilenler de etkili bir şekilde tedavi edilmemektedir” dedi.

Sigara önemli risk faktörü

Sigaranın KOAH oluşumunda önemli bir etken olduğunu söyleyen Dr. Gündoğdu, “Sigaranın KOAH gelişimindeki rolü uzun zamandır bilinmesine rağmen, toplumlar arasındaki KOAH görülme sıklığı sigara içme oranlarından bağımsız olarak büyük değişiklikler göstermektedir. Bu durum sigara dışında bilinen ve bilinmeyen diğer bazı faktörlerin de KOAH gelişimine değişen oranlarda katkı yaptığını düşündürmektedir”şeklinde konuştu.

Risk faktörleri

Dr. Gündoğdu, KOAH gelişiminde rol oynadığı düşünülen risk faktörlerin 6 ana başlık altında toplandığını söyledi.

1. Genetik faktörler

2. Sigara

3. Çevresel ve mesleki maruziyet

4. İç ve dış ortam hava kirliliği

5. Akciğer gelişimine etkili faktörler

6. Hava yolu hiperreaktivitesi ve

KOAH TANISI

KOAH tanısının mutlaka spirometrik inceleme ile doğrulanması gerektiğini ifade eden Dr. Gündoğdu, fizik muayenenin tanısal değerinin düşük olduğunu bildirdi. KOAH düşünülen her olguda kesin tanı için spirometrik inceleme yapılmasının doğru olacağını kaydeden Dr. Gündoğdu, şunları kaydetti:“Solunum fonksiyonlarında anlamlı bozukluk oluncaya kadar, hava akımı kısıtlanmasının fizik muayene bulguları ortaya çıkmaz. Spirometrik değerlendirme KOAH tanısını kesinleştirmede, ayırıcı tanıda ve hastalığın seyrini izlemede yararlıdır. Hastanemizde de uygulanabilen spirometrik inceleme mevcut hava akımı kısıtlanmasını göstermede en iyi standardize edilmiş, kolay, tekrarlanabilir ve en objektif yaklaşımdır.”

TEDAVİSİ

Tanı konulduktan sonra hasta ve yakınları hastalık hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Dr. Gündoğdu, hastanın tedaviye etkin olarak katılmasının sağlanmasının önemine dikkati çekti. Hastanın olabildiğince aktif bir yaşam sürmeye yönlendirilmesinin sağlığı açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Dr. Gündoğdu, “Eğer hasta sigara içiyorsa sigara bırakmak için bir takip ve tedavi programı düzenlenmelidir” diye konuştu.

HABER MERKEZİ