Türkiye Makine Mühendisleri Odası Şubesi tarafından Gaziantep'te düzenlenen "2. Marka, Kalite ve Teknoloji Yönetimi" sempozyumunun sonuç bildirgesinde, kalkınma için uzun vadeli bilim, sanayi, teknoloji, yenilenme politikalarının oluşturulması ve kararlı bir biçimde uygulanması önerisi ön plana çıktı.30 BİLİMSEL SUNUŞ YAPILDIMakine Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Ali Peri, 18-19 Mayıs tarihleri arasında Gaziantep'te yapılan sempozyumun amacına ulaştığını bildirdi. 29 üniversite, kurum ve kuruluş tarafından desteklenen sempozyumda, 5 ayrı oturumda 30 bilimsel sunuş yapıldığını hatırlatan Ali Peri, aralarında uzmanların, konuya ilgi duyan mühendislerin, değişik kurum temsilcilerinin ve akademisyenlerin de bulunduğu 419 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumun başarılı geçtiğini bildirdi. Sempozyum sonucunda ortaya çıkan görüşler konusunda da bilgi veren Peri, ülkenin stratejilerinin planlı kalkınmayı öngören sistematik ve bütünlüğe sahip, uzun vadeli politikaların kararlı bir şekilde uygulanmasına, bilim ve teknolojiyi esas alan Ar-Ge ve inovasyona ağrılık veren istihdam odaklı sanayileşmeye dikkat çekti.SEMPOZYUM SONUÇLARIBu arada 2 gün süren sempozyumun sonuçlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. 13 madde halinde sıralanan sempozyum sonuç bildirgesinde özellikle uzun vadeli, ulusal bilim, sanayi, teknoloji yenileme politikaları oluşturulması ve kararlı bir şekilde uygulaması önerisi dikkat çekti. Makine Mühendisleri Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, sonuç bildirgesi şöyle açıklandı:"Bilim ve teknolojiyi esas olan Ar-Ge ve inovasyona ağırlık veren, dış girdilere bağımlı olmayan, rasyonel işletmeler kurulmasına yönelik, istihdam odaklı sanayileşme politikaları uygulanmalıdır. Sanayimizin büyük bir bölümünü oluşturan KOBİ'lerin üretimlerinin, tasarım, özgün üretim, Ar-Ge ve kalite süreçlerinden geçmesi ve bunun için devlet desteği şarttır. Ar-Ge alt yapısının oluşturulması, kurumsallaşması, firmaların bu konuda pay ayırması ve Ar-Ge'ye ayrılan pay gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarılmalıdır. Nitelikli insan gücünü oluşturan mühendis, teknisyen, bilim insanı bu alanda seferber edilmelidir. 'Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı' ülkenin sanayileşmesi, sanayide Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve özellikle KOBİ'lere Ar-Ge teşviki verilmesi içerikli olarak yeniden düzenlenmelidir. Üretici mutlaka Ar-Ge fonlarından yararlanmalı, Ar-Ge kültürünü geliştirip geniş bir biçimde KOBİ'lere yaymak için eğitim çalışmalarına hız verilmelidir."