Ülkemizde bulunan okulların genel durumu incelendiğinde Liselerin ve Anaokulların Bakanlık tarafından gönderilen ödeneklerinin bulunduğu ancak İlkokul ve Ortaokulların ödeneklerinin olmadığı bilinmektedir... Ancak geçen günlerde kamuoyuna yansıyan haberde; "Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla her dönem için okul müdürlüklerinin okul aile birliği hesaplarına her öğrenci için 28.90 TL aktarılması karara bağlanmış. Okulların yakıt, elektrik, su ve hizmetli gibi temel ihtiyaçları yine eskiden olduğu gibi genel bütçeden karşılanacak; okul aile birliklerine gönderilen paralar öğrencilerin kırtasiye giderleri, sarf malzeme giderleri ve okulda ortaya çıkabilecek küçük ihtiyaçların giderilmesi için kullanılacak." denilmektedir... Bu söylenenlerin gerçekleşmesi durumunda okul idarecileri çok ama çok rahatlayacaklardır. Çünkü okullarımızın birçok giderleri olmakta ancak devlet tarafından karşılanan gelirleri bulunmamaktadır. Yeterli personeli olmayan bir okulda, okul idaresi temizlik işleri ve güvenlik için eleman çalıştırmakta ve bu personelin maaşı, SGK ve stopaj giderleri okullarca ödenmektedir. Her ne kadar son zamanlarda İŞ-KUR elemanları vasıtasıyla okulların temizlik ihtiyaçları giderilse de çoğu zaman yeterli olamamaktadır. Ayrıca okulların kendi ihtiyaçları olan kağıt, yazıcı, toner, fotokopi vb. giderleri ile bakım ve onarımla ilgili birçok eksiklikler de okullar tarafından karşılanmaktadır. Hiçbir geliri bulunmayan okulların bu giderleri nasıl karşıladığı aslında bütün kamuoyunun da malumudur. Anayasamızın 42. Maddesinde eğitim hakkı, "İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır." şeklinde belirtilmiştir. Bu kanun hükmüne rağmen okullardan toplanan paraların büyüklüğü ciddi bir hacim işgal etmektedir. Okul Aile Birlikleri vasıtasıyla toplanılan bu paralar okulların ihtiyaçları için harcanmakta ve okulların idamesi sağlanmaktadır. Temizlik parası, kayıt parası, diploma parası, fotokopi parası gibi paralar velilerden talep edilmekte ve büyük bir çoğunluğundan da toplanmaktadır. Ayrıca sınıfında çok daha iyi eğitim isteyen veliler öğretmene bilgisayar, sınıfa projeksiyon makinası hatta akıllı tahtaya varılana kadar bir çok kalemden ödemeler yapmaktadır. Bu paralar Okul Aile Birlikleri ve sınıf anneleri denilen kişiler tarafından toplanıldığı iddia edilse de genel olarak öğretmenler eliyle gerçekleştirilmekte ve takip edilmektedir. Öğretmenler bu görevi hoşnut olmasalar da okulun işleyişine katkı sağlamak maksadıyla yapmaktadırlar. Her veli toplantısı adeta okula yardım toplantılarına dönüşmekte, bu sebepten dolayı da veliler genel olarak toplantılara gelmekten imtina etmektedirler. "Yine mi para toplanacak?" algısı da işte bu sebepten ortaya çıkmıştır. Öğretmenler ve idareciler adeta birer dilenci konumuna sokulmuş ve her seferinde başına kakılacak bir durumun mecburi olarak talep karları olmuşlardır... Çünkü okulda bir şeyler eksik gidince gelen yetkililer tarafından, "Sen nasıl idarecisin?"le başlayan ve devam eden soruşturmalar peşi sıra gelmektedir... Bir başka ve bence en önemli yönlerden bir tanesi de tasarruftur. Çünkü okulların elektrik, su, telefon ve doğalgaz kullanımından kaynaklanan, "Nasıl olsa devlet ödüyor." algısı değişecek, okulun hesabından ödenmeye başlayınca bu konuda tedbirler daha sıkı alınacak, tabiri caizse bir damla su bile israf olmayacak, açık bir lamba kalmayacak ve telefonla özel işler halledilmeyecektir... Yazımın başlığında dediğim gibi açıkçası bunun konuşulması bile beni heyecanlandırdı. Çünkü öğretmeni ve idarecileri veliden para toplama mahcubiyetten kurtaracak, yeniden saygı kazanma noktasında bir kilometre taşı olacak ve her şeyden önemlisi Ülkemiz için ciddi tasarruf sağlayacak bu uygulamanın bir an önce hayata geçmesini diliyor ve heyecanla bekliyorum...