Dask Poliçesinden Kaynaklı Tazminatta Zaman Aşımı
Dask veya zorunlu deprem sigortasından tazminat alma süresi de olay tarihi itibari ile 2 yıl içinde tazminat talebinde bulunularak alınır. 2 yılı aşması durumunda tazminat talebi ortadan kalkar.
1990 Yılından Bu Tarafa Ülkemize Meydana Gelen Depremler
Ülkemizde 1990 yılından bu tarafa 11 tane yıkıcı etkisi olan deprem meydana geldi. Depremlere bakıldığında ülkemizin her köşesine etkisi olmasından ötürü zorunlu deprem sigortasının önemini aşağıdaki deprem incelemesi yapıldığında daha iyi anlaşılacaktır.
1. Erzincan - Deprem Tarihi 13.03.1992 Vefat Sayısı 633
2. Dinar - Deprem Tarihi 01.10.1995 Vefat Sayısı 94
3. Çorum, Amasya - Deprem Tarihi 14.08.1996 Vefat Sayısı 0
4. Ceyhan - Deprem Tarihi 27.06.1998 Vefat Sayısı 145
5. İzmit Körfezi (Marmara) - Deprem Tarihi 17.08.1999 Vefat Sayısı 17.480
6. Düzce - Deprem Tarihi 12.11.1999 Vefat Sayısı 763
7. Sultandağı - Deprem Tarihi 03.02.2012 Vefat Sayısı 42
8. Bingöl - Deprem Tarihi 01.05.2003 Vefat Sayısı 177
9. Elazığ - Deprem Tarihi 08.03.2011 Vefat Sayısı 51
10. Simav - Deprem Tarihi 19.05.2011 Vefat Sayısı 3
11. Van- Deprem Tarihi 23.10.2011 Vefat Sayısı 644
Yıllara Göre Zorunlu Deprem Sigortası Teminat Limitleri
2013 yılı için 150 bin TL
2014 yılı için 150 bin TL
2015 yılı için 150 bin TL
2016 yılı için 160 bin TL
2017 yılı için 170 bin TL
2018 yılı için 190 bin TL
2019 yılı için 190 bin TL
2020 yılı için 240 bin TL
2021 yılı için 320 bin TL
2022 yılı için 640 bin TL
Türkiye’de yıllara göre geçmişten günümüze zorunlu deprem sigortası yani Dask’ın poliçe teminat limitleri bu şekildedir. Türkiye’de 33 tane sigorta firması dask poliçesi düzenlemekte ve her yıl bu poliçe sayıları da artmaktadır.
Dask Sigortası Nasıl Sorgulanır ?
Dask'ın kendi sitesi içerisinde buluna sorgulama ekranından istifade edilerek sorgulama yapılabilir. Burada tarafınızdan istenilen bilgilerin girilmesi ile sigortanıza dair süre bedel ve koşulları öğrenebilirsiniz. Sigorta olmasına rağmen içeriği görememeniz halinde kuruma veya tarafımıza ulaşarak destek isteyebilirsiniz.
Dask Teminatı ve Afet Sigortaları Hakkında Sorulan Bazı Sorular ve Cevapları
1. Zorunlu Deprem Sigortası diğer adı ile Dask'ın kapsamı nedir?
Belediye sınırları içinde kalan mesken yani evlerin deprem ile birlikte depremin ardından meydana gelen maddi zararları karşılamaya yönelik deprem sonrası geliştirilmiş bir koruyucu sigortadır.
2. Zorunlu Deprem Sigortası hangi meskenleri kapsar?
Zorunlu Deprem Sigortası yada Dask mesken yani evler için kurulmuş bir sistemdir. 6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:
1. Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
2. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
3. Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
4. Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler
Deprem Sigortası ayrıca;
• Kat irtifakı tesis edilmiş binalar
• Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar
• Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için geçerlidir.
3. Hangi binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir?
1. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar
2. Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar
3. Tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar (İş Hanı / İş Merkezi / İdari Hizmet/ Eğitim Merkezi vs.)
4. İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar
5. Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tâbi olmayan arazi ve arsaların (hazine arazileri vb.) üzerine inşa edilmiş binalar
6. Mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar
4. DASK bir tür vergi türü olarak kabul edilir mi?
Dask vergi değildir. Depremin yol açtığı zararın karşılanmasını sağlayan bir sigorta ürünüdür.
5. Zorunlu Deprem Sigortasının geçerlilik süresi ne kadardır?
1 yıl içindeki zararları kapsar.
6. Dask'ın sahadaki yapı tarzları ve tanımı nasıl yapılır?
• Betonarme: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.
• Diğer: Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır.
7. Köy yerleşim alanlarındaki meskenler neden kapsama girmemektedir?
Belediye denetimi olmayan yapılar (köyler) poliçe kapsam dışındadır.
8. İnşa halindeki konutlar için DASK yaptırılabilir mi?
Yaptırmaya gerek yoktur.
9. İşyerleri Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında mıdır?
Kapsam dışındadır. Ancak mesken olan binalarda iş yeri olarak kullanım var ise zorunlu deprem sigortası yaptırılabilir.
10. DASK yani deprem sigortası ile sunulan teminat neleri içerir?
Deprem sonrası ortaya çıkan tsunami, yangın, yer kayması gibi maddi zararları, poliçe limiti dahilinde karşılar. Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı olarak teminat kapsamındadır:
Temeller /Ana duvarlar / Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar /Bahçe duvarları / İstinat duvarları / Tavan ve tabanlar / Merdivenler / Asansörler / Sahanlıklar / Koridorlar Çatılar / Bacalar /Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri
11. DASK’ta hangi haller teminat dışında değerlendirilir?
• Enkaz kaldırma masrafları
• Kar kaybı
• İş durması
• Kira mahrumiyeti
• Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
• Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
• Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
• Tüm bedeni zararlar ve vefat
• Manevi tazminat talepleri
• Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
• Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar
12. Apartmanlarda ortak alanlar için teminat sunulur mu ve dask kapsamına girer mi?
Yapının tamamlayıcı tüm kısımları tazminat ve teminat kapsamında yer alır.
13. DASK evin eşyalarına teminat öder mi?
Ödemez.
14. Kaçak yapılar Deprem Sigortasıkapsamında mıdır?
Kaçak yapılar sigorta kapsamına girmez.
15. Tapuda mesken dışında (arsa, bağ, bahçe veya tarla) olarak bildirilen alanların Deprem Sigortası uygulaması nasıldır?
Burada mevcut tapu bilgisi ve beyan edenin görüşü ile işlem yapılır.
16. Tapuda mesken gözüken iş yerine deprem poliçesi düzenlenir mi?
Meskenlerin içindeki tiracet yerlerine zorunlu deprem sigorta poliçesi yapılır.
17. Tapuda “ticarethane” olan ancak ev olarak kullanılan yere Dask Yapılır mı?
Bu durumda olan ticaret hanelere poliçe düzenlenmez.
18. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi iptal edilebilir mi?
Zorunlu Deprem Sigortası İPTAL EDİLEMEZ
DEPREM ÖLDÜRMEZ.BİNALAR ÖLDÜRÜR.