Mahkeme, Yesemek Ören Yerinin hemen yanında yapımına başlanan Gölet inşaatının, bu eşsiz tarih ve kültür hazinesine zarar vereceğine karar verdi. Üstelik ‘temyiz yolu kapalı’ dedi. Kararı değerlendiren Yesemek Komisyonu Başkanı Sıtkı Severoğlu, ”Uzun süren ve zorlu bir mücadele sonucunda adalet yerini bulmuş, sadece şehrimizin değil ülkemizin ve tüm dünyanın çok önemli bir tarihi ve kültürel değeri kurtarılmıştır. Şimdi mücadelemiz Yesemek’in UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine alınması olmalıdır” dedi.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ

İslahiye ilçesi, Yesemek Mahallesi sınırları içerisinde inşa edilmekte olan Yesemek Göleti ve Sulama Projesi’yle ilgili hukuk mücadelesi sonuçlandı. Yüzde 25’si tamamlanan gölet inşaatı için Gaziantep Turizm Derneği, Gaziantep Kulübü, Gaziantep Kültür Turizm Derneği ve Anadolu Arkeoloji ve Tarih Derneğince   açılan davada,  Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, İkinci İdari Dava Dairesi, Esas No: 2022/1108 Karar No: 2024/683 ile Gaziantep 2. İdare Mahkemesince verilen 23/02/2022 gün ve E:2020/989, K:2022/249 sayılı karara karşı Bakanlık ve DSİ tarafından yapılan istinaf başvurusunun reddine, ….., 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45/6 maddesi gereğince temyiz yolu kapalı olmak üzere kesin olarak, 03/04/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YESEMEK KOMİSYONU KURULMUŞTU

Büyükşehir'den tartı ve ölçü aletleri denetimi Büyükşehir'den tartı ve ölçü aletleri denetimi

Yesemek Ören Yerinin hemen yanında yapımına başlanan Gölet İnşaatının, bu eşsiz tarih ve kültür hazinesine verebileceği zararlara dikkat çekmek ve inşaatın yapımına imkan veren kurul kararlarının iptalini sağlamak için kurulan Kent Konseyi’nde Yesemek Komisyonu kurulmuş, ilk toplantısını 18 Ağustos 2020 tarihinde yapmıştı.  Bekir Sıtkı Severoğlu’nun Başkanlığını yürüttüğü komisyonda Aslı Ölçal Tezel, Gökhan Çeliktürk, Tarık Aytekin, Erkan Özsavaş, Dinçer Uğurluer, Özgür Girişken, Hasan Yelken yer almıştı. Komisyon ilk toplantısında, Yesemek Alan Başkanlığından gerekli bilgi belge ve dokümanları talep etmişti. Yapılan incelemeler sonunda; İzinlerin hukuka uygun olmadığını, doğal peyzajın ve eserlerin zarara uğradığını, sulama göletinin eserlere ve doğal peyzaja zarar vermesinin yanında ileride çok daha büyük zararlar verebileceğini ve olası bir depremde köy yerleşiminin büyük bir risk taşıdığını değerlendirmişti. Bu değerlendirmelerin ardından, komisyon öncelikle basın toplantıları ile kamuoyunu bilgilendirmiş, daha sonra titiz bir çalışma hukuk mücadelesi başlatmıştı.

İSLAHiYE’NİN GELECEĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Sıtkı Severoğlu, başlattıkları hukuk mücadelesinin Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’nin 2024/683 kararı ile istinaf başvurusunu da temyiz yolu kapalı olmak üzere reddetmesi ile sona erdiğini belirtti. Severoğlu, “Uzun süren ve zorlu bir mücadele sonucunda adalet yerini bulmuş, sadece şehrimizin değil ülkemizin ve tüm dünyanın çok önemli bir tarihi ve kültürel değeri kurtarılmıştır. Bu konuda yaşananlardan dersler çıkarılması ve bundan sonra yapılacakların doğru planlanması gerekmektedir. Gaziantep bu konuda geçmişte de güzel örnekler vermiştir. Zeugma Mozaiklerinin Gaziantep’ten götürülmesi konusunda tüm şehir ve sivil toplum örgütleri tek yürek olmuş, davalar açılmış ve benzer şekilde kazanılmıştı. Sonuç olarak bugün Gaziantep dünyanın tanıdığı ve bildiği bir mozaik müzesine sahip oldu ve bunun yanında Zeugma Ören yerinde halen çok başarılı kazılar sürdürülmektedir. Yesemek’in UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine alınması Gaziantep ve İslahiye’nin geleceği için çok çok önemlidir. Hemen yanımızdaki Göbeklitepe örneğine bakacak olursak, UNESCO kalıcı listesine girdiği 2020 yılından bu yana, tüm olumsuz pandemi ve deprem sürecine rağmen 3 Milyona yakın ziyaretçi gezmiştir. Böylece listeye girmenin ne kadar önemli olduğunu görülmüştür.”

YESEMEK DÜNYA MİRASI KALICI LİSTESİNE GİRMELİ

İlgili Bakanlıklarımız, Valiliğimiz, Belediyelerimiz, Kent Konseyimiz ve Mimarlar Odası ile Üniversitelerimiz başta olmak üzere Sivil Toplum kuruluşlarımızın ve hepsinden önemlisi yerelde yani Yesemek Köyünde ve İslahiye’de yaşayanların katılımı ile çalışmalar yapılmalı ve ortak akıl ile bu önemli tarihi miras ve bölgenin geleceği planlanmalıdır. DSİ’nin şu ana kadar orada yaptığı yatırımlarda çalıştaylar düzenlenerek sosyal kullanım alanlarına dönüştürülmelidir. Her ülke her yıl sadece bir yeri UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine önerebiliyor. Yesemek ile ilgili ICOMOS raporunda yer alan olumsuzluklar hem idare mahkemelerimizin verdiği kararla hem de Gaziantep’teki STK’ların bu konuyu sahiplenmesi ile ortadan kalkmıştır. Şimdi yapılması gereken, Üniversitelerimizin Mimarlık ve Arkeoloji Bölümleri, ilgili tüm resmi kurumlar ve STK’ların birlikte yapacakları çalıştay ile verilen zararların nasıl telafi edileceğinin tespit edilmesidir. Bu konuda hemen harekete geçilmelidir ki Yesemek UNESCO Dünya Mirası Kalıcı listesine girebilsin”

BU KARAR GELECEĞİMİZ İÇİN UMUT VERİCİ

Adaletin yanlışlara dur diyebilmesi çok önemli ve moral vericidir, geleceğimiz için umut vericidir. Kültürel değerlerin korunması gelecek kuşaklara borcumuz olup, bugün yaşayanların bu planlamaları yapma sorumluluğu vardır. Kültür Turizmi bölgemizin geleceğidir.
Verilen bu mücadelede, tüm davaları gönüllü olarak  takip eden  sayın Av.Dilek Topalkara Altunlu’ya, davalar konusunda destek olan Prof. Dr. Tevfik Gülsoy’a, komisyon üyelerimize, emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve şahıslara teşekkürü borç biliyoruz. Komisyonumuz bu konudaki misyonunu tamamlamış ve kendini gerektiğinde yeniden bir araya gelmek üzere   feshetmiştir. “ Meral KINACILAR ERBEKTE

Editör: Ebru Kont