Türkiye’de imalat sanayinin uluslararası düzeyde rekabet edebilmesi ve sürdürülebilir bir üretim yapısının oluşturulabilmesi için kullanılan girdilerin ithal edilmesi yerine yurt içinde üretilmesini öngören kurulun oluşturulduğunu belirtti.24 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yerlileştirme yürütme kurulunun oluşturulduğunu aktaran Erdoğan, dış ticaret açığının kapatılması ve sanayi üretiminin ithal ara malı ihtiyacının yerlileştirilmesi için yeni bir yol haritası çizildiğini söyledi. Erdoğan, 56,1 milyar dolar olan dış ticaret açığının da kapatılacağını vurguladı.REKABET GÜCÜ ARTACAKErdoğan gerçekleştirdiği basın açıklamasında, “Sanayimizin ithalata bağımlılığını azaltacak, rekabet gücünü artıracak programların hayata geçirilmesi, yurt içi sanayinin uluslararası pazarlara entegre olarak geliştirilmesi, yüksek teknolojili ürünlerin sanayi ve ihracattaki payının artırılması amacıyla Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Yerlileştirme Yürütme Kurulu" oluşturuldu. Öte yandan, Sanayi 4.0 kapsamında stratejik önem taşıyan ve diğer odak sektörlerle yatay ilişki içerisinde olan bilişim ve yazılım sanayii de odak sektörler kategorisine dahil edilmiştir. Yerlileştirme yürütme kurulu sanayi ürünlerinin ithalatından kaynaklanan açıkların kapatılması, kurulun kararıyla hangi ürünlerin yerlileştirileceğine ve ne tür destekler verileceğine, sanayimize ve sanayicimize ivme kazandıracağını ve önemli çalışmaları hızla hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı. BÜLTEN