Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hazran ayı dönemi olaganüstü toplantısının 1. birleşimini yaptı. 9 maddelik günden maddesini görüşen Meclis, GASKİ Genel Müdürlüğü'nce atık su arıtma tesis yeri kamulaştırma işlerinde kullanılmak üzere, 1 milyar 063 milyon 800 bin YTL kredinin İller Bankası'ndan alınması teklifini görüştü.Büyükşehir Belediye Meclisinin olaganüstü toplantısında ayrıca Şehitkamil İlçe Belediyesi Taşlıca Bölgesinde yeni mezarlık alanı oluşturulması teklifi de ele alındı. Mevcut mezarlığın yetersiz kaldığı görüşü ile Taşlıca Bölgesi'nde açılması planlanan 2 milyon m2'lik mezarlık alanı ve ağaçlandırma alanı mevzi Nazım İmar Plan teklifi komisyona havale edildi.Olağanüstü toplantıda ayrıca, 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı alanı civarındaki 3319 m2'lik M. Remzi Güzelbey'e ait taşınmazın park haline getirilmek üzere bedelsiz olarak belediyeye bağışı görüşüldü. Teklife göre, M. Remzi Güzelbey'e ait taşınmaz aynı isimle park haline getirilecek 20 yıl boyunca kullanım hakkı belediyeye ait olacak.Gündemde yer alan maddelerden bir diğeri ise 1/1000 uygulama İmar Paftasında Çıksorut bölgesinde eğitim ihtiyacını karşılamak için 6000 m2. lik temel eğitim alanı plan değişikliği ile Şehitkamil İlçesi Beylerbeyi Bölgesinde 26000 m2'lik spor lisesi plan değişikliği teklif de igili komisyona havale edildi.