Yeni internet düzenlemesiyle birlikte ‘kişilik haklarına saldırı’ ve ‘özel hayatın gizliği’ konusunda birçok yenilik hayata geçecek.Özel hayatın gizliğinin ihlal edilmesi durumunda yaşanan gecikmenin mağdur için telafisi mümkün olmayacağından anlık önemler alınacak. Bu nedenle mağdurun talebiyle ‘tedbiren ve geçici olarak erişim engelleneme’ imkanı sağlanmış olacak. Nihai karar Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilecek. Karar aleyhte ise engelleme kaldırılacak. Düzenlemenin en önemli yanı ise 4 saat gibi kısa bir süre içerisinde önlemler alınacak.İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile birçok yenilik hayata geçirilecek. Yeni düzenlemede kişilik haklarına saldırı ve özel hayatın gizliği söz konusu durumlarda anlık müdahale konusu olacak. Yeni düzenleme ile birlikte Kişilik Haklarına Saldırı halinde (hakaret, iftira, küfür, aşağılama, vb.) Sulh Ceza Mahkemesi’nin dışında hiçbir kurumun yetkisi olmayacak. Böyle bir durum söz konusu olduğunda kişi Sulh Ceza Mahkemesi’ne gidecek ve hakim 24 saat içerisinde karar verecek. Karar şikayetçinin lehine ise URL adresine (link) erişimin engellenmesi kararı alınacak. Karar mahkeme tarafından Erişim Sağlayıcılar Birliği’ne gönderilecek. Birlik ise kararı 4 saat içerisinde tüm sağlayıcılara iletecek ve URL’ye erişim engellenecek. Mahkeme kararı sadece kişilik haklarının ihlal edildiği bölüm veya URL ile ilgili olacağından yalnızca sayfa engellenecek ve bütün bir sitenin kapanmasının önüne geçilecek.TEDBİREN VE GEÇİCİ OLARAK ERİŞİM ENGELLENECEK
Yeni düzenlemede özel hayatın gizliliği (yasadışı dinleme/görüntüleme, kişisel verilerin paylaşımı vb.) söz konusu olduğu durumlarda yaşanan gecikmenin mağdur için telafisi mümkün olmayacağından anlık önlemler alınacak. Bu nedenle mağdurun talebiyle ‘tedbiren ve geçici olarak erişim engelleme’ imkanı sağlanmış olacak. Nihai karar ise 48 saat içerisinde Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilecek. Bu durumlarda kişi URL adresi ve kimliğini ispatlayıcı bilgi ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) başvuracak. TİB, mağdurun talebini Erişim Sağlayıcılar Birliği’ne iletecek. Erişim Sağlayıcılar Birliği, tedbir amacıyla 4 saat içerisinde URL adresine erişimi engelleyecek ve başvuru sahibi, en geç 24 saat içerisinde Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurmak zorunda olacak. Kişinin başvurmasının ardından mahkeme, 48 saat içerisinde karar alacak ve karar şikayetçinin lehine ise, URL adresine erişimin engellenmesi kararı mahkeme tarafından Erişim Sağlayıcılar Birliği’ne gönderilecek. Böylece terbiren alınmış engelleme durumu devam edecek.Karar aleyhte ise mahkeme tarafından Erişim Sağlayıcılar Birliği’ne gönderilecek ve engelleme kararı kaldırılacak. Erişim Sağlayıcılar Birliği’ne 48 saat içinde herhangi bir mahkeme kararı ulaşmazsa engelleme otomatik olarak kalkacak.
Özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, mağdurun başvurusu beklenmeden veya mağdurun başvuru yapması mümkün değilse (örneğin mağdur hayatta olmayabilir) TİB Başkanı’nın talimatıyla Erişim Sağlayıcılar Birliği tarafından engellenme yapılabilecek. Bu karara karşı Sulh Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olacak.TÜRKİYE ERİŞİM SAĞLAYICILAR BİRLİĞİ KURULACAK
Yasadan önce özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği durumlarda, Sulh Ceza Mahkemesi’nden çıkacak karar için en az 5 gün bekleniyordu. Karar olumlu olsa bile, mağdurun mahkeme kararıyla Türkiye’deki yaklaşık 200 servis sağlayıcısının her birine tek tek başvurarak kararı tebliğ etmesi gerekiyordu. Sürecin uzun, uygulamaların sağlıksız olması nedeniyle mahkeme kararlarının yüzde 99’u uygulanamıyordu. Bu eksiklik nedeniyle yeni yasa ile birlikte koordinasyon amacıyla Türkiye Erişim Sağlayıcılar Birliği kuruluyor. Bu birlik bünyesinde kamu kurumları bulunmayacak. Yargı kararları mahkeme tarafından doğrudan Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne iletilecek ve böylece gecikmelerden kaynaklanan mağduriyetler giderilmiş olacak.
Yeni internet düzenlemesi birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. İnternet düzenlemesinin Gezi Parkı olayları ve 17 Aralık süreciyle ilgili olduğu iddiaları da yasanın çalışmaya başlangıç tarihiyle yalanlanıyor. Yasa ile ilgili hazırlık çalışmalarının 2 yılı aşkın bir süredir devam etmesi iddiaları tamamen yalanlıyor. Bu süreçte İnternet Geliştirme Kurulu, sektörden 40’ı aşkın kurum ve kuruluştan görüş alarak, önerileri Nisan 2013’te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na iletti.TRAFİK BİLGİSİYLE VATANDAŞLAR FİŞLENECEK Mİ?
İnternet trafik bilgisi tartışmalarıyla ilgili de yorumcular, internet trafik bilgilerini detaylı telefon faturalarına benzetiyor. Detaylı telefon faturaları, kullanıcının sadece görüştüğü numaraları ve konuştuğu dakika uzunluğunu içerirken konuşmanın içeriğini göstermiyor. İnternet trafik bilgisi de aynı şekilde kullanıcının yalnızca girdiği adresleri ve giriş tarihini gösteriyor. İçeriğe dair hiçbir bilgi barındırmıyor. Yeni yasayla trafik bilgileri, iki yılı geçmemek kaydıyla herhangi bir devlet kurumu tarafından değil, servis sağlayıcılar tarafından saklanacak. Bu bilgiler, yalnızca mahkeme kararıyla herhangi bir soruşturmayla ilgili geriye dönük inceleme yapılması durumunda kullanılacak.
Bu maddenin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin düzenlemeleri ve tavsiyeleri göz önüne alınarak hazırlandığı ifade ediliyor. AB üyesi ülkelerde trafik bilgilerinin saklanması yine 6 ay ile 2 yıl arasında değişen sürelerde yapılıyor. Ayrıca, erişim ve içerik sağlayıcılar için mevcut kanunda bulunan hapis cezası kaldırılarak, sektördeki büyük uluslararası firmaların Türkiye’de faaliyet göstermelerinin önündeki en önemli engelin aşılması planlanıyor.