Sağlık Bakanlığı genelgesi ile öğle yemeği için izin kullanamayan personelin mesaisi bir saat, münavebeli olarak yemek izni kullanan personelin mesaisinin ise yarım erken bitirilmesi kararlaştırıldı.

Konuyla ilgili yayınlanan genelgede, acil servis,ameliyathane, yoğum bakım, doğumhane gibi birimlerde çalışan personelin yemek iznindenfaydalanamadığı, bunun yanı sıra diğer sağlıkpersonelinin bir kısmının da hizmet gereği öğletatilini çalışarak geçirdiği vurgulandı. Söz konusu genelgede, 'Yoğun bakım, ameliyathane, acil servis, doğumhane gibiservislerde çalışan ve hizmet gereği dinlenmesaatinden istifade edemeyen ve bu durumu idarece tespit edilen personele mesai bitiminden bir saat evvel izin verilmesi; hizmetin kesintisiz sunulmasını gerektiren birimlerde çalışanve yemek için münavebeli olarak izin verilebilen personele de -öğle dinlenme saatindenarta kalan izin süresinin mesai sonunda kullandırılarak- mesai bitiminden yarım saatevvel izin verilmesi, personel arasında eşitliği ve adaletin temini bakımından gerekli görülmektedir' denildi.

İHA