SPK, yatırımcılara "sermaye artırımı” veya “sermaye avansı” adı altında toplanan paralara karşı bilinçli ve dikkatli hareket etme çağrısında bulundu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan haftalık bültende, yatırımcılara uyarı niteliğinde bir duyuruya yer verildi. Duyuruda, Kurul tarafından onaylı izahname veya ihraç belgesi bulunmaksızın kişilerden ortaklık vaadiyle, "sermaye artırımı” veya “sermaye avansı” adı altında toplanan paraların, Kurul'un onayı olmaksızın sermaye koyma borcuna mahsup edilmesinin söz konusu olmadığı ifade edildi. SPK tarafından onaylı izahname veya ihraç belgesi olmadan şirketlerce sermaye artırımı gerçekleştirilemeyeceğinin altı çizilen duyuruda, yatırımcıların bu konuda bilinçi hareket etmeleri, bu tür vaat ve yöntemlerle para toplayanlara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.