Gaziantep Üniversitesi ihaleyle taşımacılık hizmeti satın alacak. Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, taşımacılık hizmeti satın alımı için ihale düzenlendiği, ihalenin bugün 10.00'da yapılacağı belirtildi. Açıklamada, ihale dokümanının Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde görülebileceği, 75 YTL'ye satın alınabileceği kaydedildi. İsteklilerin teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat yatırarak ihaleye katılabilecekleri ifade edilen açıklamada, konsorsiyumların ihaleye teklif veremeyecekleri bildirildi.