Eğitim-Bir Sen Şube Başkanı Zekeriya Efiloğlu, Gaziantep Üniversitesinde çalışan idare personelin kanuni haklarının verilmesi gerektiğini bildirdi. Efiloğlu, yazılı açıklamasında, gerek kamuda, gerekse özel sektörde olsun, bir personelin verilen görevleri yerine getirmesi, randımanlı çalışması, performansının en üst düzeye çıkması, çalıştığı kurumda çalışma barışının sağlanması ile yakından ilgili olduğunu belirtti. Çalışma barışının sağlanması bakımından, Gaziantep Üniversitesinde (GAZÜ) akademik personel ile idari personel arasında döner sermayeden elde edilen gelirlerin paylaşımı noktasında makasın açıldığına dikkati çeken Efiloğlu, bu konuda idari personelin mağdur durunda olduğunu savundu.HAKSIZLIK GİDERİLMELİÜniversitelerde, döner sermaye gelirlerinin paylaşılmasında yapılan adaletsizliğin, haksızlığın ortadan kaldırılmasını isteyen Efiloğlu, "'Eğitim-Bi=r Sen olarak, bu konuda idari personelin yanındayız. Mağduriyetleri giderme konusunda ilgili bazı üniversitelerdeki hak arama girişimleri sonuçlanmış, İdari Mahkemeler ve Danıştay tarafından haklı bulunmuş, üniversitelerin Yüksek Öğretim Kanunu'nun Döner Sermaye baylıklı 58. maddesinin 4. fıkrasındaki döner sermaye paylaştırılmasında öğretim elemanları ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personelin de yararlanabileceği hükmü onaylanmıştır. İlgili kanun ve yönetmelik hükümleri gereğince Gaziantep Üniversitesi'nde çalışmakta olan personelin yalnız bir kısmının değil, tamamının döner sermaye gelirlerinden faydalandırılması yönünde konuya acilen çözüm getirilmesini bekliyoruz" dedi.