Türk Eğitim-Sen, eğitimle ilgili değerlendirmede bulundu. Türk Eğitim-Se'den yapılan yazılı açıklamada, üç yıldır kentteki eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili her çalışmanın, mutlaka ölçülmesi ve değerlendirilmesi gerektiği belirtildi."Gaziantep milli eğitiminde, mevcut siyasi iradeyle birlikte olup bitenler, eğitimde çalışma barışını bozmakta ve adeta ülkemizi parti devletine doğru götürmektedir" denilen açıklamada, "Gaziantep'te mevcut siyasi irade kadrolaşma yaparak eğitimcileri politize etmektedir. İlimizde yetki sahiplerinin yaptığı bir çok uygulama, adaletten uzak ve yandaş kayırmaya yöneliktir. Sorumlu sendikacılık gereği, ilimizde olup bitenlere eleştirel bir bakış açısı getirerek yetkililerin hatalarını düzeltmelerini ve aynaya bakmalarını sağlamaya çalışmaktayız. Her yıl, Gaziantep milli eğitimiyle ilgili eğitim çalışanlarının görüşlerini de alarak, ortak akılla oluşan bir karne hazırlamaktayız".