Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, bundan sonra savaşların petrol, değerli madenler ya da işlenebilir topraklar için değil su için çıkacağını öne sürdü. Asım Güzelbey, Türk-Alman Çevre Yönetim Merkezi tarafından düzenlenen ''Su, Atık Su Arıtma ve Yağmur suyu Yönetimi'' konulu seminerde, dünya nüfusunun artması, ekonomik faaliyetlerin değişiklikleri sonucunda var olan su kaynaklarının, giderek dünyanın ihtiyacını karşılayamayacak düzeye düştüğünün görüldüğünü belirtti.Bu durumun, su kaynaklarının tasarruflu kullanımı ve su tüketiminin bölgesel düzeyde değil, uluslararası düzeyde değerlendirilmesi gereğini doğurduğunu anlatan Güzelbey, ş"Kanımca bundan sonra savaşlar petrol, değerli madenler ya da işlenebilir topraklar için değil su için çıkacaktır. Hemen yanı başımızda yer alan ya da binlerce kilometre uzağımızdaki devletlerin gelecekteki su savaşları için hazırlık yaptıkları hepinizin malumudur. Halkımıza içilebilir kalitede büyükşehirler içerisinde en ucuz suyu götürmekteyiz. Bu doğrultuda daha kaliteli, daha sağlıklı hizmet sunmak üzere yeni projeler üretiyor ve bu projeleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, DSİ tarafından ihale edilen Mizmilli içme suyu hattının belediyemizin girişimleri sonucu yeterli ödenek temin edilerek, devreye alınması sağlanmıştır. Bu proje, şehrimizin 2015 yılına kadar olan acil içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılayacak kapasitede bir çalışmadır" dedi.