Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Gaziantep Şube Müdürlüğünün bina ve tesislerindeki onarım işleri için düzenlediği ihale yarın yapılacak. TMO Gaziantep Şube Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, şubeye bağlı bina ve tesislerin onarım işleri için ihale düzenlendiği, ihalenin bugün saat 10.00'da gerçekleştirileceği duyuruldu. İhale dokümanının TMO Gaziantep Şube Müdürlüğünde görülebileceği ve 50 YTL'ye satın alınabileceği bildirilen açıklamada, isteklilerin teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat yatırarak ihaleye katılabilecekleri kaydedildi. Konsorsiyumların ihaleye teklif veremeyeceği, ihaleye verilen tekliflerin geçerlik süresinin, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olması gerektiği anımsatıldı.BÜYÜKŞEHİR'İN KALDIRIM İHALESİ BUGÜNBüyükşehir Belediyesinin kaldırım yaptırmak için düzenlediği ihale bugün yapılacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Gazikent Mahallesi'nde kaldırım yapım işi için ihale düzenlendiği, ihalenin bugün saat 10.00'da Encümen salonunda yapılacağı belirtildi. İhale dokümanının Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satınalma Şube Müdürlüğünde görülebileceği ve 100 YTL'ye satın alınabileceği ifade edilen açıklamada, isteklilerin teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat yatırarak ihaleye katılabilecekleri bildirildi.