Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ihracatı, tekstil ve tekstil ham maddeleri dış satımıyla gelişmeyi sürdürüyor. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği verilerinden derlenen bilgiye göre, bölgeden bu yıl 5 ayda, 710 milyon 872 bin dolarlık tekstil ve ham maddeleri ihraç edildi.Bölgenin tekstil ve tekstil ham maddeleri ihracatı, Ocak-Mayıs 2007 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,11 oranında arttı. Aynı dönemde bölgenin toplam ihracatındaki artış, yüzde 13,91 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs 2007 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, tekstil ve tekstil ham maddeleri ihracatının bölgenin toplam ihracatı içindeki payı arttı. Tekstil ve tekstil ham maddeleri ihracatının bölge ihracatı içindeki payı Ocak-Mayıs 2006 döneminde yüzde 66,51 iken, bu oran bu yılın aynı dönemi için yüzde 70,13'e yükseldi.