1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. SUSMAYIN HAREKETE GEÇİN
SUSMAYIN HAREKETE GEÇİN

SUSMAYIN HAREKETE GEÇİN

SAYIN VALİ, SAYIN FATMA ŞAHİN, SAYIN MİLLETVEKİLLERİ, YESEMEK ELDEN GİDİYOR, HABERİNİZ VAR MI ?

A+A-

DSİ'nin, Anadolu'nun ilk imparatorluğu olan Hititlerin önemli merkezlerinden biri olan ve aynı zamanda bir heykel sanatı atölyesi olduğu kabul edilen Yesemek açık hava müzesi bölgesinde yaptığı sulama barajı, Anadolu'nun en eski atölyesini yok etme tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı. Yesemek Bölgesi’nde inşası süren sulama barajı nedeniyle bölgede bulunan tarihi eserlerle zarar verdi. Son gelinen noktanın kontrolden çıkması üzerine Gaziantep Kent Konseyi Yesemek Komisyonu harekete geçti ve Vali Davut Gül’e Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e, Gaziantep Milletvekillerine ve MKYK Üyesi Şamil Tayyar’a çağrıda bulundu. Komisyon, “Yesemek’te Gölet için yapılmış ve yapılabilecek yanlışlardan dönülmelidir. DSİ, İslahiye bölgemizde sulama kanalları ve boruları tamamlanmadığından dolayı sulama yapılamayan 350 bin hektarlık alanın eksiklerini tamamlamalıdır. Tahta köprü İslahiye ilimizde olup buradan İslahiye tarımsal alanları neden yararlanamamaktadır?  Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonrada konunun hassasiyetle takipçisi olacağız” dedi. Komisyon, Gaziantep’teki tüm STK’larla birlikte konu ile ilgili dava açacaklarını söyledi. 

Gaziantep Kent Konseyinde bir araya gelen Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, Kent Konseyi Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Kulübü Başkanı Sıtkı Severoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Çeliktürk, Gaziantep Turizm Derneği Başkanı Tarık Aytekin, Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Aslı Tezel,  Gaziantep Müze Dostları Derneği Başkanı Dinçer Uğurluer, GAFSAD Başkanı Hasan Yelken çağrı yaptı. Açıklamayı konsey adına Sıtkı Severoğlu yaptı. Sinevizyon gösterisiyle sunum yapan Severoğlu, Yesemek’te gelinen son noktayı gözler önüne serdi. 

KUSURLU İZİNLER VE İHMALLER SÖZ KONUSU

Yesemek’te arkeolojik eserlere zarar verilmesi hakkında alınan duyumlar üzerine harekete geçtiklerini ve bu konuda bir komisyon kurulmasına karar verdiklerini anlatan Severoğlu, “İlgili Oda ve STK Başkanları ve Yürütme Kurulu üyelerimizden oluşan komisyonumuz ilk toplantısını yaparak 2020 Ağustos ayında çalışmaya başlamış ve Yesemek Alan Başkanlığından gerekli bilgi belge ve dökümanları talep etmiştir” dedi. 

GÖLET SEVDASI SÜRÜYOR 

Severoğlu yapılan inceleme sonunda “Birinci derece Arkeolojik alanlardaki yapı yasağına rağmen verilen kusurlu izinler ve ihmaller olduğunu, Müze denetiminde yapılan çalışmalarda arkeolojik eserlere zarar verilmesine göz yumulması ve  peyzajın tahrip edilmesi, Doğru planlamaya dayanmayan sulama göleti yatırımının yol açtığı büyük istaf söz konusu. 1. Derece deprem bölgesinde bulunan İslahiye’de Tabi afetlerle çıkabilecek büyük riskler var. İstenmeden de olsa UNESCO sürecine ve Gaziantep Turizmine zarar verilmesi gözlemlenmiştir. Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi için ICOMOS ile yürütülen Upstream Process' süreci kapsamında 23-28 Ağustos tarihlerinde ICOMOS tarafından saha ziyareti gerçekleştirilen saha ziyaretleri sonrasında, 26 Ağustos 2021 tarihinde paydaşlarla yapılan toplantıya Kent konseyi adına Başkan Yardımcısı B.Sıtkı Severoğlu katılmıştır. Büyükşehir Belediyemiz Sanat Merkezi salonunda gerçekleştirilen Yesemek sulama Göleti Projesi sunumu-(DSİ) ve KÜMED analizinin sonuçlarının sunumu-(DSİ) izlendikten sonra kamuoyunun, siz değerli basın mensuplarının ve yetkililerin bilgilendirilmesi için bu basın açıklamasının yapılması gerekli ve zorunlu görülmüştür. Çünkü bütün yanlışları ve risklerine rağmen, yapılan yanlışların nasıl düzeltileceği, Kültürel peyzaja verilen zararın nasıl düzeltilebileceği yerine yapılan harcamalardan söz edilerek; gölet yapılabilmesi sevdasının devam ettiğini görüyoruz”

ESERLER ZARAR GÖRDÜ

Severoğlu, “Özellikle kurul kararları ve inşaat çalışmaları sırasında eserlere verilen zararlar 27 Ağustos 2020 tarihinde öncelikle Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği ile paylaşılmış, durdurulmuş olan Yesemek  Gölet inşaatının tekrar başlatılmasına kesinlikle izin verilmemesi ve 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nı tahrip eden kişiler hakkında 2863  Sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan soruşturma başlatılması talep edilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun cevaben yazısı olayın önemini ve çok daha fazla hassasiyet gösterilmesinin gereğini gözler önüne serici nitelikte olmuştur. Söz konusu cevabi yazıda ; “ Bu çalışmalar sırasında mevsim koşullarından dolayı toprak kaymalarının olduğu ve sit alanının zarar görmemesi için boru hattının kenarına bir istinat duvarı yapımı talebi kurulumuzun 30.05.2017 tarih ve 2272 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Gaziantep Müzesi denetiminde yapılan bu çalışmalar sırasında arkeolojik verilere rastlandığı ifade edilerek Gaziantep Müzesince gerekli çalışmalar yapılmıştır.” İfadesine yer verilmiştir. Bu cevap bizi daha da kaygılandırmıştır. Zira Yesemek 1. Derece deprem bölgesindedir. Mevsim koşulları nedeniyle toprak kayması olabilecek 1. Derece deprem bölgesine nasıl gölet inşaatı yapılacaktır? Herhangi bir deprem veya sel taşkını halinde Yesemek Mahallesinde yaşayan insanların can güvenlikleri açısından herhangi bir simülasyon çalışması yapılmadığı, bunun çok büyük bir eksiklik olduğu gözlemlenmiştir. İstinat duvarı çalışması sırasında Sit alanı içerisine girildiği ve arkeolojik verilere rastlandığı tespit edildiyse neden sorumlular hakkında işlem yapılmamış olması endişe vericidir. Fotoğraf incelemeleri ve eserlerdeki tahribatlara bakıldığında bu olay “Müze gözetiminde iş makinaları ile arkeolojik eser çıkarılması” olarak tarihe geçmişti”

YARGIYA TAŞINDI 

Elde ettikleri bilgi ve belgelerle birlikte yargıya gittiklerini anlatan Severoğlu, “Yapılan yazışmalar çok kıymetli bir Kültürel Miras olan Yesemek’in koruyabilmek için ve tahribatın durdurulması konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirebilmek için konu tarafımızdan yargıya taşınmıştır.

Açılan davada, DSİ Sulama Gölet'inin yapımına olanak tanıyan 19.10.2016 tarih ve 1898 nolu ve 30.05.2017 tarih ve 2272 sayılı Koruma Kurulu, yani İhalenin ve inşaat çalışmalarına imkan veren kurul kararlarının iptali talep edilmiştir. Bizler İdare Mahkemelerinde açtığımız hukuka aykırılıklar hakkındaki davalarımızın sonuçlarını saygı ile beklemekteyiz ve bu hususta bir yorum yapmamaya özen ve dikkat gösteriyoruz.”

SULAMA KANALLARI TAMAMLANSIN

Severoğlu devamla, “Çünkü; DSİ, İslahiye bölgemizde sulama kanalları ve boruları tamamlanmadığından dolayı sulama yapılamayan 350 bin hektarlık alanın eksiklerini tamamlanmalıdır. Tahtaköprü İslahiye İlçemizde olup buradan İslahiye tarımsal alanları neden yararlanamamaktadır? Yesemek  Göletinin hedef sulama alanı İslahiye sulanabilir tarım alanlarının yüzde 07’sinden azdır.  Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) İslahiye’de Yesemek Sulama Barajı çalışmalarına devam ederken, Yesemek’te yeni bir antik kentin varlığı bilimsel raporlarla ortaya çıkmıştır, bu fiili durum nedeniyle inşaatın yapımından vazgeçilmesi için yeterli bir sebeptir.  Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün yazılı olarak çalışmaların kurul kararına kadar durdurulması uyarısı yazılı olarak bulunmaktadır. Bunlara rağmen inşaata başlanılma ihtimali kaygı vericidir. Bahse Konu Antik kent yaklaşık 200 hektarlık alanı kapsamaktadır, Sulama göleti bölgeye önemli zararlar verebilecektir. Bunun yanında 1. derece deprem bölgesinde köyün üzerine baraj yapılması endişe vericidir” dedi. 

LÜTFEN MANİ OLUN

Vali Davut Gül’e Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e, Gaziantep Milletvekillerine ve MKYK Üyesi Şamil Tayyar’a çağrıda bulunan Severoğlu, “Yesemek’te Gölet için yapılmış ve yapılabilecek yanlışlardan dönülmelidir. Bölgede bir deprem ve/veya sel gibi tabi afet yaşanırsa Yesemek Köylülerinin can güvenliğinde kim sorumlu olacaktır? Alanda onlarca Kültür varlığı çıkmasına rağmen 2863 sayılı kanun ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu ilke kararlarına aykırı olarak çalışmalara devam edilmiş, suç oluşturan bu durumla ilgili neden herhangi bir işlem yapılmamış, suç duyurusunda bulunulmamıştır? Bu sorunun cevabı aranmalıdır.  Yesemek ile ilgili Büyükşehir Belediyemizin yürüttüğü UNESCO kalıcı listesine dahil olma çalışmasının kararlılıkla yürütülmesi gerekmekte ve her Gaziantepli bu çabaya destek vermelidir.  UNESCO kalıcı listesine Yesemek girmez ise sorumlu kim olacaktır. DSİ, İslahiye bölgemizde sulama kanalları ve boruları tamamlanmadığından dolayı sulama yapılamayan 350 bin hektarlık alanın eksiklerini tamamlamalıdır. Tahta köprü İslahiye ilimizde olup buradan İslahiye tarımsal alanları neden yararlanamamaktadır?  Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonrada konunun hassasiyetle takipçisi olacağız” LEYLA ÖZEKŞİ POLAT

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.