Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu Başkanı Levent Ergun, Sigortacılık Kanunu sayesinde sektörün artık hukuksal bir dayanağa kavuştuğunu söyledi. Ergun, daha önce de sigorta sektöründe kararnamelerle düzenleme yapılmaya çalışıldığını, ancak bunların Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini ve bir mevzuat boşluğu ortaya çıktığını belirtti.Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte sigorta şirketinin ve acentenin denetlenmesinin bir hukuksal dayanağa kavuştuğunu, iş alanlarının, iş bölümlerinin yeniden belirlendiğini ifade eden Ergun, "Sigortacılık Kanunu sayesinde sektörün artık hukuksal bir dayanağı var. Bunlar daha önceden belki kağıt üstünde var gibi görünüyor olsa da, Anayasal dayanağı olmaması nedeniyle hukuki dayanaktan yoksundu ve her an iptal ettirilebilecek düzenlemelerdi. Bugünkü koşullarda çok iyi bir yasaya kavuştuğumuzu düşünüyorum" dedi.İŞLEVE KAVUŞTUErgun, sigortacılığın vaade dayalı bir hizmet sektörü olduğunu, sigortacının önce pirimi tahsil ettiğini, riziko gerçekleştiğinde ise bir takım zafiyetler ve sıkıntılar ortaya çıkabildiğini ve bunların yeniden düzenlendiğini ifade etti. Ergun, kanunun bir çerçeve çizdiğini, oyunun kurallarının ikinci mevzuatlarla düzenleneceğini ifade etti. Mevzuatlarda da yapılacak çok şey olduğunu, onların da mutlaka iyi düzenlenmesi gerektiğini belirten Ergun, ikinci mevzuatların yeteri kadar iyi olmaması durumunda kanunun kendi düşündükleri şekilde bir işleve kavuşmayacağını kaydetti.