GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Erturhan, seçimlerin bir hizmet yapma yarışı olduğunu ve karar verecek olan milletin kendisi olduğunu söyledi. "Demokrasilerde seçimler gereği toplum sandık başına gider, tercihini yapar ve bir sonraki seçime kadar sonucuna katlanır" diyen Erturhan, "Demokrasilerde seçimler bir hizmet yapma yarışıdır ve kim daha çok hizmet edebilme yetenek ve kabiliyetine sahipse onun üstün olduğu bir süreçtir. Bu süreçte seçim galibinin başarılı veya başarısız olduğuna karar verecek olan da gene toplumun kendisidir" şeklinde konuştu.TC HUKUK DEVLETİDİR2007 yılının zor bir yıl olacağı ve zor geçeceği beklentisinin geçtiğimiz yıl tüm toplum kesimlerinin ortak öngörüsü olduğuna dikkat çeken Erturhan, "Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlık esasına dayalı anayasal ve sosyal hukuk devletidir. 85 yıllık genç bir Cumhuriyet ve buna bağlı olarak demokrasi kültürü açısından da geçen zaman içinde çok çeşitli bedeller ödeyerek, yeni yeni olgunlaşmaya başlayan bir demokratik yapıya sahibiz. Gelişmiş demokrasilerin gelişme dönemlerinde de görülen sorunların bugün ülkemizde de yaşandığı görülmektedir" dedi.REÇETELER BELLİDİRİktisadi sorunların çözümünde reçetelerin belli olduğunu kaydeden Erturhan, şunları söyledi: "İktisadi sorunlarımızın çözümü demek, yolsuzlukların önlenmesi demek, enflasyon, kamu finansman ihtiyaçlarının azaltılması demek, kayıp ve kaçakların ortadan kaldırılması demek, halkın refah düzeyinin ve yaşam standartlarının artması demektir. Halkın refah düzeyinin ve yaşam standartlarının artması da demokrasi kültürünün daha hızlı bir ihtiyaç olarak artmasına sebep olacaktır. Siyasi sorunlarımızın temelinde ekonomik sorunlar ve demokrasi kültürünün yeteri kadar gelişmemesi yatmaktadır. Ülkemizin son derece çalkantılı geçen son elli yılında Türk insanı, Türk girişimcisi ve Türk özel sektörü neler yapabileceğini günümüzdeki rakamlarla göstermiştir".