“Çocukların okula başlayacaksa ve yakın dönemde göz muayenesi olmamışsa, özellikle ailede diğer bireylerde görme bozukluğu varsa çocuğunuzun bir göz hekimi tarafından muayene edilmesi gerekir” diyen Reyhan, “Çocuklarda görme bozukluklarına yol açan en sık rahatsızlık; görme tembelliği, görme bozuklukları ve şaşılıktır. Göz sağlığımız, okul sıralarında çocuğunun başarısını etkilemesinin yanında, okulda uyum, sosyalleşme, paylaşma duygularını da etkilemektedir. ABD’nde yapılan bir araştırmada okulda başarısızlığı olan çocukların yüzde 60’ında görme bozukluğu tespit edilmiştir. Okulda tahtayı rahat göremeyen çocuk, derste uyum sorunu yaşayacak ve ister istemez hem ders başarısı düşecek hem de başarısız olacaktır . Görme kusurunun erken saptanıp düzeltilmesiyle bu sorunlar ortadan kaldırılabilir. Yaş ilerledikçe geç tanı alınması halinde göz tembelliği gibi hastalıkların tedavisi zorlaşmaktadır. Göz kontrollerinin ve taramaların özellikle 4-6 yaş grubunda yoğunlaştırılması ve okulun ilk yılından başlayarak her yıl yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu. REÇELİ GÖZLÜK ÖNEMLİÇocuklarının görmesinin iyi olduğunu düşünen ailelerin yanılma ihtimalinin olabileceğini kaydeden Reyhan, "Çocuklarda görülebilecek nadir göz problemlerini elersek karşımıza çıkan en sık rahatsızlıklar; astigmatizm, miyop, hipermetropdur. Genel olarak doktorun uygun gördüğü gözlük kullanımı ile bu durumlar düzeltilebilir” dedi. Görme sorunu yaşamayan çocukların okulda ve sosyal yaşamda daha istekli olduğunu belirten Reyhan, “Her iki gözü de tam gören bir çocuk dersleri daha iyi takip edebilir, okumaya ve öğrenmeye daha isteklidir, sportif faaliyetlerde başarısı daha yüksektir ve daha dikkatlidir. Okul çağındaki çocuklarda (6-18 yaş) okula başlamadan önce ve yine her yıl okullar açılmadan önce göz muayenesi önermekteyiz” dedi. HALİL ŞARKLI