İl Özel İdaresi ihaleyle 400 bin litre motorin ve 20 bin litre kurşunsuz benzin satın alacak. İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 400 bin litre motorin ve 20 bin litre kurşunsuz benzin satın alımı için ihale düzenlendiği, ihalenin 18 Mayıs 2007 Cuma günü saat 10.00'da yapılacağı belirtildi.İhale dokümanının Gaziantep İl Özel İdaresi Altyapı ve İnşaat Dairesi Başkanlığında görülebileceği ve 200 YTL bedel karşılığında satın alınabileceği, ihaleye katılacakların doküman satın almasının zorunlu olduğu kaydedildi. Açıklamada, isteklilerin teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat yatırarak ihaleye katılabilecekleri, konsorsiyumların ihaleye teklif veremeyeceği bildirildi. İhaleye verilen tekliflerin geçerlik süresinin ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olması gerektiğine dikkat çekildi.