1. HABERLER

  2. SAĞLIK

  3. Öksürüğün altındaki tehlike
Öksürüğün altındaki tehlike

Öksürüğün altındaki tehlike

Ço­cuk­lar­da en çok gö­rü­len ök­sü­rük as­lın­da vü­cu­dun sa­vun­ma me­ka­niz­ma­la­rın­dan bi­ri. Me­mo­ri­al Has­ta­ne­si...

A+A-

Ço­cuk­lar­da en çok gö­rü­len ök­sü­rük as­lın­da vü­cu­dun sa­vun­ma me­ka­niz­ma­la­rın­dan bi­ri. Me­mo­ri­al Has­ta­ne­si Ço­cuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Bö­lü­mü­’n­den Uz. Dr. As­lı To­ros, “2 haf­ta­dan kı­sa sü­ren ök­sü­rük­le­rin en sık se­be­bi grip, nez­le ve­ya so­ğuk al­gın­lı­ğı gi­bi üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı ol­du­ğu­nu, 3-12 haf­ta­dan faz­la de­vam eden ök­sü­rük ise alt so­lu­num yo­lu has­ta­lık­la­rı­nın be­lir­ti­si ola­bil­mek­te­dir. Ök­sü­rü­ğün ço­cuk­lar­da 2 haf­ta­dan kı­sa sü­re­li ol­ma­sı akut, 3-12 haf­ta de­vam et­me­si ise kro­nik ola­bi­le­ce­ği­ni gös­te­ri­r” bil­gi­si­ni pay­laş­tı.

ASTIMLA İLİŞKİLİ OLABİLİR
Ök­sü­rü­ğün se­be­bi­nin be­lir­len­me­sin­de gö­rü­len di­ğer bul­gu­la­rın çok önem­li ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan Dr. As­lı To­ros, “A­teş, hı­rıl­tı, ne­fes dar­lı­ğı ile sık ne­fes al­ma, bron­şit ve­ya za­tür­re gi­bi cid­di has­ta­lık­la­rın be­lir­ti­si ola­bil­mek­te­dir. Özel­lik­le ba­har­da bu­run akın­tı­sı, hap­şı­rık, bu­run­da ka­şın­tı ile bir­lik­te ge­ce be­lir­gin­le­şen ök­sü­rük­ler sa­man nez­le­si ve­ya aler­jik as­tım ile iliş­ki­li ola­bi­li­r” di­ye ko­nuş­tu.
Uz­ma­na da­nış­ma­dan şurup ver­me­yin
Ço­cuk­ta uz­man fik­ri alın­ma­dan ök­sü­rük ke­si­ci ya da an­ti­bi­yo­tik tü­rü ilaç­lar­la te­da­vi yo­lu iz­le­me­ye ça­lış­ma­nın doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Dr. To­ros, “Ku­ru bir ök­sü­rük­te, ök­sü­rük sök­tü­rü­cü şu­rup kul­la­nı­mı ök­sü­rü­ğün şid­de­ti­nin art­ma­sı­na ne­den ola­bil­mek­te­di­r” dedi.

ÖNEMSEYiN
Öksürük kriz şeklinde geliyorsa,
3 günden uzun sürdüyse,
Ateşle beraber seyrediyorsa,
Gece uykusunu ve günlük yaşamınızı etkiliyorsa,
Sık sık tekrarlanıp nefes alıp verme zorlaşıyor ise doktora başvurulması gerekmektedir.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.