Birçok insan zaman zaman çeşitli konularda evham, endişe ve takıntılara kapılabilir. Ancak çoğu kez günlük yaşam içinde ortaya çıkan bu duygular ile baş edebilir ve sorunlarımızı yaşamımızı etkileme noktasına varmadan çözüme ulaştırabiliriz.

Takıntılı düşüncelerin günlük yaşamımızı etkileyecek, günlük aktivitelerimizi kısıtlayacak düzeye gelmesi durumunda OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB) adı verilen bir ruhsal hastalık akla gelmelidir. Şuan akıllara peki o zaman obsesif kompulsif bozukluk nedir ve kişilerde bu rahatsızlık nasıl oluşur sorusu gelecektir. Obsesif kompulsif bozukluğu gelin tanımlayalım.

OKB NEDİR?

Çok sıkıntı yaratan ve gündelik işlevleri kısıtlayan, aklın ısrarlı ve kontrol edilemeyen düşüncelerle dolduğu ya da kişinin bazı davranışları tekrar tekrar yapmaya zorunlu hissettiği bir kaygı bozukluğudur. Obsesif kompulsif bozukluk toplumun yüzde 2 ile 3’ünü etkilemektedir ve kadınlarda görülme olasılığı erkeklere göre daha yüksektir.

Obsesyon:

Kişinin zihnine girmesine engel olamadığı, zihninden uzaklaştıramadığı düşünce, fikir ve dürtülerdir. Kişinin isteği dışında gelirler, kişi tarafından mantıkdışı olarak değerlendirilirler ve yoğun sıkıntı ve huzursuzluğa yani anksiyeteye neden olurlar.

Kompulsiyon:

Obsesyonların neden olduğu yoğun sıkıntı ve huzursuzluğu azaltmak ya da ortadan kaldırmak üzere yapılan yineleyici davranış ve zihinsel eylemlerdir.

OKB BELİRTİLERİ NELERDİR?

Obsesyon ve kompulsiyonlar toplumdan topluma, kültürden kültüre değişiklik gösterebilir. Örneğin, bulaşma obsesyonu ve temizlik kompulsiyonunu şu şekilde gözünüzde canlandırabilirsiniz: 38 yaşında ev kadını, eve gelen misafirlerin dışarıdan mikrop taşıyacağı şeklindeki obsesyonlarından dolayı evdeki tüm halıların ve koltukların kirlendiği düşüncesiyle misafirler gittikten sonra gece saat kaç olursa olsun hepsini silmeden uyuyamıyordur.

OKB’NİN NEDENLERİ NELERDİR?

Genetik nedenler, beyin işlevlerinde bozulma ve serotonin maddesinin işlevlerinde bozukluk, çocukluk çağı travmaları, kişilik özellikleri gibi nedenler etkili olabilmektedir.

OKB NASIL TEDAVİ EDİLİR?

İlaç Tedavisi - Bilişsel-Davranışçı Tedavi: Davranışçı görüşe göre, obsesif-kompulsif bozukluk sonuçlarının pekişmesiyle öğrenilen davranışlardır. Korkuda azalma, sonuçlardan biridir. Hastalar genellikle kaygı verici düşüncelerden kaçmaya çalışırlar, kaçmaya çalıştıkça bu düşünceler daha da artmaktadır.