EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, lojman tadilatı için ihale düzenledi. İhale, 17 Nisan 2007 Salı günü saat 10.00'da Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğünde yapılacak. İhale dokümanı Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde görülebilir veya 50 YTL bedel karşılığında satın alınabilir. İstekliler, teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat yatırarak ihaleye katılabilecek, konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecek. İhaleye verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olacak.TMO GAZİANTEP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ: Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Şube Müdürlüğü, ihaleyle hurda polietilen ve ham bez branda satacak. İhale, 18 Nisan 2007 Çarşamba günü 14.00-15.00 saatleri arasında TMO Gaziantep Şube Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak. İhale dokümanı, TMO Gaziantep Şube Müdürlüğü Teknik İşler Servisinde görülebilecek veya 50 YTL bedel karşılığında satın alınabilecek. Satışı yapılacak hurda malzemeler, şartnamede belirtilen iş yerlerinde görülebilecek. İhaleye verilen tekliflerin geçerlik süresi,ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olacak.