Merkezi Ankara’da Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği 27. Şubesi Gaziantep’te kuruldu. Başkanlığına Ali Altay getirildi.Türkiye genelinde faaliyet gösteren Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği Gaziantep şubesi kuruldu. Başkanlığa Ali Altay getirilirken başkan yardımcılığına Hikmet Güneş sayman üyeliğe Hacı Ahmet Kulak, Sekreterliğe Ümit Cumhur Tural, , üyeliklere Zarife Şeker, Arzu Tazeoğlu ve Cevdet İlikçi getirildi. AKTİF DURUMA GELDİK1976 Yılında Ankara’da kurulan ve illerde şubeler açan Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği derneği Gaziantep şubesi Başkanı Ali Altay, “Mesleğimizin ve meslek örgütlerimizin bağımsızlığının ve demokratikliğinin sağlanması, derneğimizin temel amacıdır. Meslek ve meslektaşın sorunlarının çözümü konusunda duruma hakim bir sivil toplum örgütü olan Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği’nin Gaziantep ilimizde olmaması büyük bir eksiklikti. Bu eksikliğin giderilme noktasında tamamı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerden oluşan bizler derneğimizin Gaziantep Şubesi’ni aktif duruma getirmiş bulunmaktayız. Mesleğimizde ayrıştırıcılığı, ötekileştirmeyi dışlayan, birlik ve beraberlik içerisinde tüm meslektaşlarımıza hizmet etmeyi amaçlayan derneğimize tüm meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz”AMAÇ BİLGİ ALIŞVERİŞİ Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği Başkanı Ali Altay temel amaçlarının “Tüm mesleki sorunların mesleki bağımsızlık temel talebine bağlı olarak ele alınması ve çözümlenmesi, tüm ulusal ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi, bilgi alışverişinin hızlandırılmasıdır. Bağımsız meslek kimliğinin güçlendirilmesi için mesleki etik kurallarının oluşturulması ve geliştirilmesine katkıda bulunulması, Temel insan, hak ve özgürlüklerine saygılı olunması, korunması ve geliştirilmesi, insani ve mesleki hak ve özgürlüklerin ihlaline karşı duyarlılığın sağlanmasıdır. Üyelerimizin ekonomik ve demokratik hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesidir” dedi. HABER MERKEZİ