SANKO Üniversitesi SBF Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, sempozyumda yaptığı konuşmada meslek etiğinin ayrılmaz parçası olan mesleki değerlerin, bireylerin görevlerini yerine getirirken uyması gereken rehber ilkeler olduğuna vurgu yaptı. Her meslekte olduğu gibi hemşirelerin de mesleki değerleri, akademik eğitim ve mesleki tecrübeleriyle kazandığına dikkat çeken Prof. Dr. Pasinlioğlu, değerlerin, mesleki davranışlarla ilgili standartları ve beklenenleri yansıttığını anımsattı. Prof. Dr. Pasinlioğlu, “Meslektaşlarımın ve öğrencilerimizin Hemşireler Haftasını kutluyor, sempozyuma katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK

Sempozyumun başkanlığını üstlenen SANKO Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu ise toplumsal bilincin artırılmasına, edinilen bilgi ve tecrübenin paylaşılmasına yönelik düzenlenen programların yararına değindi. Bu sempozyumun anlamının kendileri için büyük olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ovayolu, “Hemşireliğin sürekli değişen dünyaya hem bugün hem de gelecekte ayak uydurması, var olan statüsünü geliştirmesi, bakımın kalitesini artırmasında profesyonellik ve mesleki değerler yol gösterici bir araçtır” dedi. 

KAOSTAN KARMAŞIKLIĞA ŞEFKA

Erciyes Üniversitesi SBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sultan Taşcı da “Kaostan Karmaşıklığa Şefkat” konulu sunumunda, hasta bakım süreçlerinin hastanede yatış süresi, komplikasyon ve malpraktis (öngörülmeyen tıbbi hatalar) gibi tıbbi ve yönetsel sonuçları, uygulamada sıklıkla öngörülmeyen şekilde karşılarına çıktığını ifade etti.

HEMŞİRELİKTE ÇEŞİTLİLİK, EŞİTLİK VE KAPSAYICILIK 

Akbağ’ın kayınvalidesi hayatını kaybetti Akbağ’ın kayınvalidesi hayatını kaybetti

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülcan Bağçivan ise “Hemşirelikte Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık” başlıklı sunum yaptı. Prof. Dr. Bağçivan çeşitlilik, adalet ve kapsayıcılık kavramlarını, bireylerin kendilerini ifade edebildikleri, değerli hissettikleri, desteklendikleri ve geçmişleri ile eğilimlerinden bağımsız olarak fırsat eşitliğine ulaşabildikleri ve gelişebildikleri kültür olarak tanımladı.