Protesto ettiler Protesto ettiler

Etkinliğe katılan öğrenciler proje sürecinde öncelikle tüketici haklarının hukuki boyutu hakkında eğitim çalışması yapıp konuyu teorik düzeyde öğrendi. Tüketicinin korunması hakkında kanunun ve ilgili mevzuatın tüketicilere sağladıkları haklar öğrenildikten sonra her bir öğrenci bir tüketici hakkı konusunda bir el broşürü hazırladı. Broşürler hazırlanırken tüketicilerin günlük yaşamlarında en çok ihtiyaç duydukları pratik bilgilerin açık ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmasına özen gösterildi. Broşürlerde özellikle mesafeli sözleşmeler, yüz yüze satışlar, cayma hakkı, tüketicinin seçimlik hakları, tüketici hakem heyetine yazılı ve e-devlet üzerinden başvuru hakkı, tüketici mahkemesine başvuru hakkı gibi bilgilendirmelere ağrılık verildi. Hazırlanan broşürler daha sonra Gaziantep merkezde saha çalışması ile rastgele belirlenen vatandaşlara dağıtılarak anlatıldı. Ayrıca tüketici hakları ile ilgili olarak vatandaşlarca sorulan sorular cevaplandırıldı.