Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Direktörü Funda Suran, aile şirketlerinin ancak yüzde 2 ya da 3'ünün, 3. kuşağa ulaşabildiğini, kurumsallaşamayan şirketlerin yok olduğunu söyledi.ABİGEM Direktörü Funda Suran, ADASO Sakıp Sabancı Salonu'nda "Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma" konulu seminer verdi. ADASO, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Adana Ticaret Odası (ATO), Adana Ticaret Borsası (ATB) ve Gaziantep ABİGEM işbirliğiyle düzenlenen seminere, çok sayıda aile şirketi temsilcisi katıldı. Türkiye'de 3. kuşağa ulaşabilen aile şirketi oranının yüzde 2-3 olduğunu belirten Suran, aile şirketlerinin yüzde 43'ünün kardeşler arası çatışma, yüzde 19'unun kardeş-yeğen-kuzen çatışması, yüzde 19'unun miras kavgası, yüzde 14'ünün aileler arası kavga, yüzde 5'inin aile çatışması nedeniyle yok olduğunu kaydetti.REKABET STRATEJİSİ GELİŞMELİTürkiye'deki işletmelerin yüzde 99.8'inin KOBİ olduğunu, KOBİ'lerin büyük bölümünün de aile şirketlerinden oluştuğunu anlatan Suran, aile şirketlerinin kurumsallaşması için mutlaka rekabet stratejisi geliştirmeleri gerektiğini vurguladı. Suran, aile şirketlerinin, diğer şirketlere göre dezavantajlarını ve kurumsallaşamamalarındaki yönetim sorunlarını şöyle sıraladı:"Patronların, çalıştırdıkları profesyonellerle yarışmaları ve onları küçük görme eğilimleri, aile içi sorunların işe yansıması, veliahdın belli olmasının yarattığı sorunlar, kurumsallaşamama ve plansızlık, yönetimde profesyonelleşememek, iletişim sorunu, organizasyon şemasının bulunmaması, görev tanımlamasının olmaması, geçimsizlik, yetki ve sorumluluk dengesinin olmaması, insan kaynaklarına yeterince önem vermemek, ani karar vermek, iş gücü devrinin yüksek olması, sistematik altyapının yetersiz olması eğitim ve geliştirme etkinliklerinin yetersizliğidir."