Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının kontrol altına alınarak ortadan kaldırılması amacıyla yoğun çalışmalar yürütülmektedir.

Bakanlık, Kurban Bayramı nedeniyle ülke içinde hayvan hareketlerinde artış olması beklendiğinden bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve hastalıksız bölgelerin korunması amacıyla uyulması gereken kuralları belirleyerek ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlara da bildirimlerde bulundu. Kaçak hayvan hareketlerinin engellenmesine yönelik, ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği halinde kurbanlık hayvan sevkinin yoğun olduğu yol güzergahlarında da kontrol ve denetimler artırıldı.

Kurbanlık Hayvan Sevki ve Satışında Uyulacak Kurallar:

Büyükşehir'den tartı ve ölçü aletleri denetimi Büyükşehir'den tartı ve ölçü aletleri denetimi

Salgın Hastalıklar: Menşeilerinde salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığı bulunan, kayıt altına alınmamış, kulak küpesiz hayvanlar için pasaport veya nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevkine, alınıp satılmalarına ve kesilmelerine izin verilmeyecek.

Araç Temizliği: Kurbanlık hayvanların taşınmasında kullanılacak araçlar, nakil öncesi ve sonrasında il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerince temizlenecek ve dezenfekte edilecek.

Hayvan Refahı: Nakil vasıtalarına aşırı hayvan yüklenemeyecek, hayvanların nakliye sırasında yaralanmalarına veya gereksiz yere acı çekmelerine neden olabilecek nakil vasıtaları ile sevklerine izin verilmeyecek.

Veteriner Kontrolü: Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanların resmi veteriner hekimler tarafından muayene ve kontrolleri yapılacak. Sağlıklı olduğu tespit edilen hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenerek iller arası nakle izin verilecek. Veteriner sağlık raporu olmadan iller arası kurbanlık nakleden hayvan ve araç sahiplerine işlem yapılacak.

KKKA Kontrolü: Kurbanlıklar, özellikle hastalığın görüldüğü bölgelerde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının taşıyıcısı keneler yönünden detaylı muayene edilip gerekli tedbirler alındıktan sonra sevk edilecek.

Satış Yerleri: Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç kurbanlık hayvanlar, hayvan pazarı, canlı hayvan borsası ve Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca belirlenen kurbanlık hayvan satış yerlerinde ve özel kurbanlık kesimi yapılan işletmelerde alınıp satılabilecek. Belirlenen yerler dışında kurbanlık hayvan alım ve satımlarına izin verilmeyecek.

Trakya Bölgesi: İstanbul’un Avrupa yakasında belirlenmiş hayvan satış ve kesim yerleri hariç, Trakya bölgesine şap ve koyun-keçi vebası hastalığına duyarlı hayvan sevklerine izin verilmeyecek. Bölgeye giriş ve geçiş yollarında denetimler artırıldı.

Gebe veya Damızlık Niteliği Taşıyan Dişi Hayvanlar:
Gebe veya damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların kurbanlık olarak seçilmemesi gerekmektedir. Bu hayvanların kurbanlık hayvan satış yerlerine girişlerine ve kurbanlık olarak kesilmelerine izin verilmeyecek. Kurbanlık satın alınırken, hayvanların sağlıklı ve kayıtlı olmasına dikkat edilmesi önem taşımaktadır.

Kurbanlık hayvan satış yerlerinde bulaşıcı ve salgın hastalık ya da sebebi belli olmayan hayvan ölümleri görüldüğünde, ilgili kişiler tarafından bölgenin mülki idare amiri veya tarım ve orman il/ilçe müdürlüklerine bildirilmesi gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu kapsamda belirlediği kurallara uyulması, hayvan refahının korunması ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Editör: Ebru Kont