Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Dr. Nimet Özgönül, kültürün, turizmin önemli bir parçası olduğunu, Turizmin, yerel kültürel ve sosyo-ekonomik gelişime katkıda bulunması gerektiğini söyledi.Tarihi ve kültürel mirasın korunması ve yaşatılması amacı ile Avrupa Birliği'nin desteklediği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin önderliğinde ''Bilinçlendirme Semineri'' düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılan seminere konuşmacı olarak katılan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Nimet Özgönül, ''Ülke ve Bölge Ölçeğinde Turizm ve Konut Kullanımı'' hakkında bilgiler verdi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 2003 yılında ''Sürdürülebilir bir Kalkınma için Turizm'' için ilkeler belirleyen bir tavsiye kararı aldığını anımsatan Özgönül, buna göre, kültürün, turizmin önemli bir parçası olduğunu, turizmin, yerel kültürel ve sosyo-ekonomik gelişime katkıda bulunması gerektiğine dikkat çekti. "Bunda ortak sorumluluk alınmalı, ve kullanımdan elde edilen gelirin korumaya dönmesi sağlanmalıdır'' diyen Özgönül, "apılması gerekli eylemler arasında, potansiyellerin belirlenmesi, turizmin kültürel mirasa kısa, orta ve uzun vadelerdeki etkilerin araştırılması, ziyaretçi kapasitelerinin belirlenmesi bulunmaktadır. Bu eylemlerde koruma ve turizm uzmanları ile yerel yönetimler birlikte çalışmalı ve yönetim planları yapılmalıdır.