Karayılan, “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 2021-2022 dönemine ait başvurular 31.10.2021 tarihi itibariyle başlamıştır. Ekonomik yatırımlarda son başvuru 21 Ocak’ta, Kırsal Alt Yapı için ise son başvuru 17 Aralık’ta son bulacak” dedi. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi ve ekonomik Yatırımlar ve Altyapı Programlarının 15. Etap Başvurularının başladığını belirten Karayılan, “ Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi için 15. Etap başvuruları başlamıştır . 2006 yılında başlayan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Ekonomik Yatırımlar programı kapsamında İlimizde 2006-2021 yılları arasında toplam 336 proje onaylanmış olup, 270,8 Milyon TL’lik yatırıma 133,3 Milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 28 projenin onaylandığı 14. Etap kapsamında 29 Milyon TL’lik hibe ödemesi gerçekleştirilecekti” dedi. YÜZDE 50’Sİ HİBEKarayılan açıklamasında “2021 yılı yeni başvuruların kabul edileceği 15. Etap Ekonomik Yatırımlar ve Altyapı Yatırımları Hibe Programı başvuruları 31.10.2021 tarihinde başlamıştır. Ekonomik yatırımlar destekleme programı yatırım konuları proje tekliflerinde toplam proje tutarı 250.000 TL - 3.500.000 TL arasında olup, proje tutarının %50 si hibe edilecektir. Yatırımcılarımızın ekimden hasat sonrası işlemeye kadar ihtiyaç duyduğu tüm makine ve ekipmanlar (Ekim makinaları, gübre serpme makinaları, toprak işleme makinaları v.b), Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında olup toplam proje tutarı 600.000 TL’ye kadardır, proje tutarının %50 si hibe edilecektir. KKYDP çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi kapsamında hazırlanan proje başvurularının ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihi 21 Ocak 2022, altyapı yatırımları için son başvuru tarihi ise 17.12.2021’dir. Başvurular https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx adresinden elektronik ortamda yapılacaktır. Proje hazırlanması ile ilgili teknik bilgi ve desteği Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubemizdeki İl Proje Yürütme Birimi’nden (Proje Teknik Yardım Ekibi) edinebilirsiniz. Programla ilgili tüm dokümanlara Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.” HALİL ŞARKLI