İl Sağlık Müdürlüğü, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olan keneler konusunda vatandaşları uyardı.İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, KKKA hastalığının modern anlamda bir aşısı bulunmadığı ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Hastalığın hava yolu ile bulaşmadığı ancak hasta ile temas halinde önlem alınması gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, "Bir temasın söz konusu olması halinde, temaslının en az 14 gün kadar ateş ve diğer belirtiler yönünden takip edilmesi gerekmektedir. Hayvan karkası, hayvana ait diğer vücut sıvıları ile temas sırasında da gerekli korunma önlemleri alınmalıdır. Kene mücadelesi çok önemli olmakla birlikte oldukça zor görülmektedir. Coğrafik bölgelere ve türlere göre değişmekle beraber, KKKA'yı bulaştıran Hyalomma cinsi keneler, genel olarak nisan ve ekim aylarında aktiftirler; salgınların bu dönemlerde görülmesinin sebebi de budur. Bu nedenle öncelikle konakçılar kenelerden uzak tutulmalı ve kenelerin kan emmeleri engellenmelidir" denildi.KENELERİN BULUNDUĞU YERLERDEN KAÇININAçıklamada, mümkün olduğu kadar kenelerin bulunduğu alanlardan kaçınılması gerektiğine dikkat çekilerek, şu görüşlere yer verildi: "Hayvan barınakları veya kenelerin yaşayabileceği alanlarda bulunulması durumunda, vücut belirli aralıklarla kene yönünden muayene edilmeli, vücuda yapışmamış keneler dikkatlice toplanmalı, yapışan keneler ise kesinlikle ezilmeden ve kenenin ağız kısmı koparılmadan çıkarılmalıdır. Piknik amaçlı olarak su kenarları ve otlak gibi yerlerde bulunanlar, döndüklerinde üzerlerini kene bakımından kontrol etmeli ve kene varsa usulüne uygun olarak vücuttan uzaklaştırmalıdır. Çalı, çırpı ve gür ot bulunan yerlerden uzak durulmalı, bu gibi yerlere çıplak ayakla veya kısa giysilerle girilmemelidir. Mümkünse riskli bölgelerde piknik yapılmamalıdır."