Türkiye-Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı kapsamında, "Kamu Projeleri'' konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Türkiye-Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı Proje Koordinatörü Özgür Tekbaş, Gaziantep Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda, toplantıyı proje hazırlama konusunda tarafları bilgilendirmek için düzenlediklerini söyledi.Eğitim formatlarını daha önce hiçbir şekilde proje hazırlama sürecine dahil olmamış kurum, kuruluş ve kişileri baz alarak hazırlamaya çalıştıklarını belirten Tekbaş, program kapsamında proje başvuru formlarının 16 Mayıstan bu yana kendilerinden alınmaya başladığını ifade etti.Bir projenin somut, sayılabilir, ölçülebilir unsurlar içermesi, projenin süresinin, bütçesinin, amacının, tanımlanabilir, ölçülebilir ve değerlendirilebilir olması gerektiğini bildiren Tekbaş, "Sanıyorum tüm kamu kuruluşları proje fikri oluşturma safhasını geçmiş bulunuyor. Projeler kapsamında ayrıca bir ön değerlendirme noktası var. Bu yine proje koordinasyon birimi program yönetim merkezi tarafından yapılacak. Uygun bulunan projelerin kabulü ve finansman desteğinin sağlanması, projelerin uygulanması ve uygulama sırasında denetleme, izleme ve değerlendirme ise sonraki safhalar. Program kapsamında hazırlanan bir projenin başarılı olabilmesi için mevcut durumun iyi analiz edilmesi, konunun hedef grupla ilgili olması, stratejik çerçevenin iyi belirlenmesi, risk analizlerinin iyi yapılması, uzun vadeli bir bakış açısıyla hazırlanması gerekir" dedi.