Ankara Ticaret Odası'nın Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yararlanarak hazırladığı "İşsizliğin ve Göçün Coğrafyası" raporuna göre, 26 istatistiki bölge sınıflamasına göre 2004-2006 yılları arasında sadece 7 bölgede gerçek işsizlik oranı azalırken, 19 bölgede arttı. Yapılan araştırmaya göre; Sanayinin istihdamdan en yüksek oranda pay aldığı bölge olan Bursa-Eskişehir-Bilecik'te her 100 çalışandan 45'i sanayi sektöründe istihdam ediliyor. İstanbul'da çalışan her 100 kişiden 42'si, Gaziantep-Adıyaman-Kilis ile Kocaeli-Sakarya-Düzce-Bolu-Yalova bölgelerinde ise 35'i sanayi sektöründe çalışıyor. Sanayi sektörünün istihdamdaki payı İzmir'de yüzde 31.2, Ankara'da yüzde 25.2 olarak gerçekleşirken, Tekirdağ-Edirne-Kırklareli bölgesinde ise yüzde 30'u buluyor.EN YÜKSEK İŞSİZLİK MARDİ'DESanayi sektörünün istihdamdaki payı Erzurum-Erzincan-Bayburt bölgesinde yüzde 8.6'ya, Ağrı-Kars-Iğdır-Ardahan bölgesinde yüzde 5.9'a kadar düşüyor. İşsizliğin en yüksek seyrettiği Mardin-Batman-Şırnak-Siirt bölgesinde iş bulup da çalışanların yüzde 17.5'i sanayi, yüzde 62.5'i ise hizmetler sektöründe bulunuyor. Tarımın payı ise yüzde 20 ile Türkiye ortalamasının altında seyrediyor. Bu bölge aynı zamanda hizmetler sektörünün oransal olarak en fazla istihdam sağladığı bölge olarak gözüküyor.GÜNEYDOĞU'DA İŞSİZLİK ORTALAMANIN İKİ KATI2006 yılı itibariyle Türkiye genelinde resmi işsizlik oranı yüzde 9.9... Ancak "iş bulma ümidi olmadığı için iş aramayanlar ile mevsimlik çalışanlar" da dahil edildiğinde gerçek işsizlik oranı yüzde 18.1'i buluyor. 26 istatistiki bölge içinde işsizliğin en yüksek olduğu bölge, yüzde 35.9 ile "Mardin-Batman-Şırnak-Siirt" bölgesi... Bir başka ifadeyle söz konusu bölgede, çalışabilir yaştaki her 100 kişiden 36'sı işsiz. İşsizliğin en yoğun yaşandığı bölgeler arasında yüzde 34.8 ile "Şanlıurfa-Diyarbakır" bölgesi ikinci sırada, yüzde 31.6 ile "Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye" bölgesi üçüncü sırada geliyor.YÜK 9 İLİN SIRTINDA2004-2006 yılları arasında sadece 7 bölgede gerçek işsizlik oranı azaldı. Bu bölgeler, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa-Eskişehir-Bilecik, Antalya-Isparta-Burdur, Zonguldak-Karabük-Bartın, Kastamonu-Çankırı-Sinop... Diğer 19 bölgede ise işsizlik arttı. Söz konusu dönemde işsizlik oranının 2.9 puan azaldığı Ankara, 0.4 puan azaldığı İstanbul, 3.8 puan azaldığı İzmir, 1.9 puan azaldığı Bursa-Eskişehir-Bilecik ve 0.5 puan azaldığı Antalya-Isparta-Burdur aynı zamanda Türkiye'nin en fazla göç alan bölgeleri olarak biliniyorlar. TÜİK'in verilerine göre Ankara yüzde 2.7, İstanbul yüzde 4.6, İzmir yüzde 4, Bursa-Eskişehir-Bilecik yüzde 3,9, Antalya-Isparta-Burdur ise yüzde 4.7'yle yüksek oranda göç alan bölgeler olarak biliniyorlar. Türkiye ekonomisi sadece bu bölgelerde istihdam yaratabildiği için diğer bölgelerden bu bölgelere göçün önüne geçilemiyor. Dolayısıyla Türkiye'deki işsizlik sorununun çözümü 9 ilin sırtına biniyor. Zonguldak-Karabük-Bartın ile Kastamonu-Çankırı-Sinop bölgelerinde de 2000-2006 döneminde işsizlik azaldı. Ancak, bu azalma istihdam artışından değil, göçe bağlı olarak nüfusun azalmasından kaynaklanıyor.