İş adamlarının yüzde 56'sı 2007 yılındaki gelişmelerden firmalarının olumlu etkileneceğini belirtti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin her yıl altı aylık ve yıllık olmak üzere tekrarladığı Ekonomik Barometre anketinin 2006 yılına ilişkin sonucu, Gaziantepli iş adamlarının 2007 yılı için iyimser olduklarını ortaya koydu. Anketle, Gaziantep Ticaret Odasına üye 27, Gaziantep Sanayi Odasına üye 44 ve Gaziantep Ticaret Borsasına üye 29 iş adamına, 2007 yılındaki gelişmelerin firmalarına etkisine ilişkin beklentileri soruldu. Bu soruya iş adamlarının yüzde 56'si ''daha olumlu olacak'', yüzde 34'ü ''değişmeyecek'' ve yüzde 10'u da ''daha kötü olacak'' yanıtını verdi. TOBB'un Ekonomik Barometre anketinin sonuçları iller bazında açıklanıyor.