Kolej Vakfı Özel Okullarında 'Zor bir dünyada çocuk yetiştirmek' konulu konferansta konuşan Psikiyatris Dr. İbrahim Bilgen, TV ve internetin bireyler arası iletişimi ortadan kaldırdığını söyledi.GKV Okulları salonunda düzenlenen konferansa öğrenci velileri büyük ilgi gösterdi.Öğrenci velilerine çocuk yetiştirmeyi anlatan Psikiyatris Dr. İbrahim Bilgen, teknoloji ve artan iş yükünün aile bireyleri arasında önemli iletişim eksikliğine yolaçtığını belirtti. GKV Özel Okullarında düzenlenen konferansın aileler için büyük önem taşıdığını belirten Psikiyatris Bilgen, bu tür eğitimlerin devam edeceğini kaydetti.KOPUKLUK ARTIYORAile içi iletişim kopukluğunun arttığını ifade eden Psikiyatris Dr. İbrahim Bilgen "İnsanların iş yoğunluğu, evlerde teknolojinin kullanılması aile bireyleri arasındaki iletişimi önemli ölçüde ortadan kaldırmıştır. TV, cep telefonları, internet kullanımının artması bireyler arasında ki iletişimi ortadan kaldırmıştır. Aileler arasında iletişimin kopması çocuk gelişimi ve yetiştirilmesinde de önemli sorunlar ortaya çıkarmıştır. Aile bireyleri arasındaki kopukluk çocukları büyük oranda etkilemekte ve çocukları yalnızlığa itmektedir" dedi.RADİKAL KARARLAR ŞARTAile içerisindeki sorunların çözümlenebilmesi için öncelikle aile bireylerinin bir araya gelerek bu konuları konuşması ve radikal kararlar alması gerektiğini anlatan Bilgen şunları söyledi; "Ev içerisinde bir birine yabancı yetişen bireylerin gelecek dünyalarında önemli sorunlarla karşılaşacakları unutulmamalıdır. Çocukları daha sağlıklı ortamlarda yetişebilmeleri için anne ve babaların üzerlerine düşeni yerine getirmesi, ne olursa olsun çocuklarına zaman ayırarak onlarla paylaşması gerekir. Anne ve babalar çocuk üzerinde olumsuz etkilere neden olacak kavgalardan ve ayrımcılıktan uzak durmalı ve çocukların psikolojisini olumsuz etkileyecek davranışlara girmemeleri gerekir."